Palík Slavoj

foto Palík

Ing. Slavoj Palík, CSc.

 

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

1969 – ukončení Vysoké školy zemědělské, obor fytotechnický

1969 – 1989 – Výzkumný a šlechtitelský ústav obilnářský Kroměříž, výzkumný pracovník

1972 – 1979 – vedoucí oddělení kvality zrna

1980 – 1989 – vedoucí Výzkumného a provozního střediska Kroměříž

1981 – obhajoba disertační práce a získání titulu CSc. na VŠZ v Brně, obor speciální produkce rostlinná. Téma disertační práce: Vliv odrůdy a agroekologických faktorů na jakost zrna pšenice a ječmene.

1989 – 1990 – Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, výzkumná stanice Ivanovice na Hané, výzkumný pracovník

1990 – 1993 – Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž, vědecký sekretář

1993 – 1994 – ředitel Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž

1994 – Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

1995 – 31.12.2012 – jednatel – ředitel společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

2004 – 31.12.2012 – jednatel společnosti Agrotrial, s.r.o.

2005 – 31.12.2012 – jednatel společnosti Agrotest fyto, s.r.o.

 

Řešené projekty:

Faktory kvality a bezpečnosti potravinářských obilovin (MZe ČR, č. QG50041)

Doba řešení: 2005 - 2009       

Postavení v projektu: odpovědný řešitel

 

Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií (MŠMT, NPV II, č. 2B06168)

Doba řešení: 2006 - 2011       

Postavení v projektu: další řešitel

 

Publikační činnost od roku 2000

Vybrané publikace:

  • Váňová, M., Palík, S., Hajšlová, J., Burešová, I.: Grain guality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. 2006, Plant, Soil and Environment, 52, 5, 211-219
  • Palík, S., Burešová, I., Polišenská, I., Tichý, F., Špunar. J.:Ehrfarungsbericht über die Qualität der tsechischen Winterernte 2007 und über neue Perspektiven für den Weizenanbau in der Tsechische Republik. 2007, Getreidetechnologie, 61, 5, 281-283
  • Burešová, I., Palík, S.: Déšť a kvalita obilovin. 2007, Úroda, 55, 4, 17-19
  • Hrušková, M., Švec, I., Jirsa, O., Váňová, M., Palík, S.: Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice. 2007, Obilnářské listy, 15, 4, 81-87
  • Palík, S.: Aktuální stav a perspektivy pěstování obilovin. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, 6.-7.11.2008, Brno. Vědecká příloha časopisu Úroda, 39-43

 

Akce dokumentů