« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Míša Petr - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací.

PANČÍKOVÁ Jana - MÍŠA Petr:
Šlechtí speciální odrůdy.
Úroda, 61, 2013, 7, 10 ISSN: 0139-6013

HEZKÝ Petr - MÍŠA Petr:
Jarní obilniny.
Farmář,19, 2013, 1, 18-19 ISSN: 1210-9789

MÍŠA Petr - SMUTNÝ Vladimír:
Vyhodnocení modelových pěstebních technologií ozimé pšenice. (Measurement of model crop management practices of winter wheat).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 46-50 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/46-50

MÍŠA Petr - SMUTNÝ Vladimír:
Vyhodnocení modelových pěstebních technologií jarního ječmene. (Measurement of model crop management practices of spring barley).
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 83-86 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/4-2012/83-86

MÍŠA Petr:
Vliv meziplodin na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene. (Influence of intercrops to yield and quality of spring barley).
Úroda, 59, 2011, 2, 60-62 ISSN: 0139-6013

SMUTNÝ Vladimír - MÍŠA Petr - KŘEN Jan:
S jakou intenzitou vstupů do pšenice ozimé v Žabčicích?.

SMUTNÝ Vladimír - HOUŠŤ Martin - MÍŠA Petr:
Pěstování sladovnického ječmene při různé intenzitě.
MendelAgro 2011, 2011, 96-99

SMUTNÝ Vladimír - MÍŠA Petr - KŘEN Jan:
S jakou intenzitou vstupů do pšenice ozimé v Žabčicích?.
MendelAgro 2011, 2011, 100-103

MÍŠA Petr:
Vliv meziplodin na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene. (Influence of intercrops to yield and quality of spring barley).
Úroda, 59, 2011, 2, 60-62 ISSN: 0139-6013

VALTÝNIOVÁ Soňa - KŘEN Jan - MÍŠA Petr:
Hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce - porovnání metod. (Plant production sustainability assessment – comparison of methods).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 103-107 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

SMUTNÝ Vladimír - KŘEN Jan - MÍŠA Petr:
Pěstební technologie sladovnického ječmene v suchých oblastech.
Polní den "MendelAgro" 2010: Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 126-129

KLEM Karel - KLEMOVÁ Zuzana - MÍŠA Petr:
Faktory ovlivňující obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a možnosti ovlivnění.
Konference "Sladovnický ječmen - přiměřená ekonomika, vysoký výnos a kvalita zrna".
Nový výzkum a komplexní poznatky pro uplatnění v praxi: Kompendium 2009 ke konferencím 8. -11. 2. 2009 Libčany, Praha - Suchdol, Mendelu v Brně, Vsisko / ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně, 2010, 24-28

MÍŠA Petr:
Jarní ječmen - zpracování půdy a ošetření slámy předplodin. (Spring barley - soil cultivation and treatment of forecrops residues).
Úroda, 58, 2010, 3, 26-31 ISSN: 0139-6013

MÍŠA, Petr
Jarní ječmen - zpracování půdy a ošetření slámy předplodin. Úroda, 58, č. 3, 2010, s. 26-31.

SMUTNÝ, Vladimír - KŘEN, Jan - MÍŠA, Petr
Pěstební technologie sladovnického ječmene v suchých oblastech.Polní den "MendelAgro" 2010: Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, Brno MZLU v Brně 2010, s. 126-129.

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana - MÍŠA, Petr
Faktory ovlivňující obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a možnosti ovlivnění.Konference "Sladovnický ječmen - přiměřená ekonomika, vysoký výnos a kvalita zrna". Nový výzkum a komplexní poznatky pro uplatnění v praxi: Kompendium 2009 ke konferencím 8. -11. 2. 2009 Libčany, Praha - Suchdol, Mendelu v Brně, Vsisko / ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně. Praha, ČZU, 2010, s. 24-28.

MÍŠA, Petr - SEDLÁČKOVÁ, Irena - LIPAVSKÝ, Jan
Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - výsledky ověřování modelových technologií pěstování. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 7-11.
KŘEN, Jan - MÍŠA, Petr - NEUDERT, Lubomir
Cereal canopy characteristics as the stress indicators. Cereal Research Communications, 37,  Sppl, 2009, s. 121-124.

KŘEN, Jan - SMUTNÝ, Vladimír - MÍŠA, Petr
Porovnání pěstebních technologií ozimé pšenice.Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí, Praha, ČZU 2009, s. 58-64.

MÍŠA, Petr - KROFTA, Stanislav - LIPAVSKÝ, Jan
Jarní a ozimý ječmen pro nepotravinářské využití - ekonomické vyhodnocení modelových technologií pěstování. Obilnářské listy, 17, č. 2, 2009, s. 39-45.

MÍŠA, Petr
Vztahy mezi produktivní hustotou porostu a výnosem ozimé pšenice.Farmář 15, č. 7, 2009, s. XI-XV.

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana - MÍŠA, Petr
Poléhání jarního ječmene - hlavní faktory a systémy regulace. Obilnářské listy, 17, č. 2, 2009, s. 46-53.

MÍŠA, Petr
Vliv melasových výpalků na výnos a kvalitu sladovnického ječmene. (The effect of molasses stillage on grain yield and quality of malting barley) Úroda, 56, 2008, 1, s.40-41 Česká republika

MÍŠA, Petr - TICHÝ, František
Produktivní hustota porostu a výnos zrna u vybraných odrůd ozimé pšenice. (Productive stand density and grain yield of selected varieties of winter wheat) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.103-108 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
The content of Fusarium mycotoxins, grain yield and quality of winter wheat cultivars under organic and conventional cropping systems. (Obsah fuzáriových mykotoxinů, výnos a kvalita zrna odrůd ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním systému pěstování) Plant, Soil and Environment, 54, 2008, 9, s.395-402 Česká republika

MÍŠA, Petr
Stručný průřez agrotechnikou ozimého ječmene. (Briefly about crop management practices of winter barley) Ječmenářská ročenka 2007, 2006, s.129-139 Česká republika

MÍŠA, Petr - ŠPUNAROVÁ, Marie
Agronomické nároky jarního ječmene pro sladařské využití. (Agronomic requirements of spring barley for malting use) Úroda, 54, 2006, 1, s.tem. příl. JARNÍ OBILNINY, s. 3-5 Česká republika

ŠPUNAROVÁ, Marie - MÍŠA, Petr
Agrotechnika pěstování jarního sladovnického ječmene. (Technology of spring malting barley cultivation) Ječmenářská ročenka 2006, 2005, s.132-139 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
Occurrence of Fusarium spp. in an ecological crop rotation as compared with conventional crop management practices. (Výskyt Fusarium spp. v ekologickém osevním postupu ve srovnání s konvenčními technologiemi pěstování) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.155 Nizozemsko

MÍŠA, Petr
Korekce výživového stavu jarního ječmene v průběhu vegetace listovými hnojivy. (Correction of spring barley nutrition status with foliar fertilizers during the growing season) Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.25-27 Česká republika

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav a ošetření porostů na jaře. (The state and treatment of stands in spring) Farmář, 10, 2004, 4, s.15-16 Česká republika

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav a ošetření porostů ozimé pšenice a ozimého ječmene v jarním období. (The state and treatment of winter wheat and winter barley stands in the spring period) Obilnářské listy, 12, 2004, 2, s.42-44 Česká republika

MÍŠA, Petr - PROCHÁZKOVÁ, Blanka
Vliv různých způsobů zpracování půdy a hospodaření s posklizňovými zbytky na výnos a kvalitu zrna jarního ječmene. (Effects of various techniques of soil tillage and post-harvest residue management on grain yield and quality of spring barley) Řepařství & sladovnický ječmen. 4. ročník, 4, 2004, s.231-233 Česká republika

PROCHÁZKOVÁ, Blanka - MÍŠA, Petr
Zakládání porostů jarního ječmene. (Establishment of spring barley stands) Agromagazín, 5, 2004, 2, s.12-14 Česká republika

SVOBODOVÁ, Ilona - MÍŠA, Petr
Effect of drought stress on the formation of yield elements in spring barley and the potential of stress expression reduction by foliar application of fertilizers and growth stimulator. (Vliv stresu ze sucha na utváření prvků výnosu jarního ječmene a možnosti zmírnění projevu stresu aplikací listových hnojiv a růstového stimulátoru) Plant, Soil and Environment, 50, 2004, 10, s.439-446 Česká republika Ve vegetačních nádobových pokusech byly rostliny jarního ječmene vystaveny vláhovému stresu v různých růstových fázích - od období po vzejití do začátku sloupkování, od období po vzejití do konce květu, od začátku sloupkování do konce květu. U variant od vzejití do konce květu a v období od začátku sloupkování do konce květu byl testován efekt listových hnojiv a přípravku Atonik aplikovaných před nástupem růstové fáze DC 30, resp. v DC 33 na zmírnění dopadu stresu. Během vegetace byla sledována tvorba a redukce odnoží a kvítků v klase, v plné zralosti pak struktura výnosu. Nedostatek vody v období sloupkování způsobil uhynutí založených odnoží, sucho během tvorby kvítků snížilo jejich počet i vývoj zrna. U varianty, kde působil vodní stres jen ve fázi do začátku sloupkování, dokázaly rostliny prostřednictvím produktivních odnoží založených později (ve sloupkování) následky stresu vykompenzovat. Hmotnost tisíce zrn předchozí nedostatek vody nesnížil, zvýšil se však obsah bílkovin v zrně vlivem nízkého výnosu zrna na nádobu. Při aplikaci listových hnojiv i Atoniku před DC 30 byla zaznamenána snížená míra redukce fertilních kvítků, což vedlo k mírnému zvýšení počtu zrn v klase.

SVOBODOVÁ, Ilona - MÍŠA, Petr
Stres ze sucha a možnosti jeho zmírnění. (Drought stress and possibilities of its reducing) Úroda, 52, 2004, 12, s.12,14-15 Česká republika

MÍŠA, Petr
Jak úspěšně pěstovat jarní ječmen?. Farmář, 9, 2003, 1, s.16-19 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - SVOBODOVÁ, Ilona - KŘEN, Jan - TICHÝ, František
Stav porostů ozimé pšenice. Obilnářské listy, 11, 2003, 3, s.49-54 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Stručný průřez pěstební technologií jarního ječmene. Agromagazín, 4, 2003, 7, s.12-16 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Setrvalost systémů rostlinné produkce a dlouhodobé pokusy - část I. Obilnářské listy, 10, 2002, 2, s.42-44 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Setrvalost systémů rostlinné produkce a dlouhodobé pokusy - část II. Obilnářské listy, 10, 2002, 4, s.91-96 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - SVOBODOVÁ, Ilona - STŘALKOVÁ, Radomíra
Stav porostů ozimých obilnin ke konci zimy. Farmář, 8, 2002, 4, s.42-43 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Vybrané prvky technologie pěstování jarního ječmene. Agrární obzor, 2002, 5, s.12-13 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan
Energy balance in model arable farming systems. (Energetická bilance v modelových systémech rostlinné produkce.) Rostlinná výroba, 47, 2001, 7, s.295-300 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - ONDERKA, Miroslav
Kdy zasít jarní ječmen. Zemědělský týdeník, 4, 2001, 7, příl. Jarní obilniny, s.IV Česká republika Kr

MÍŠA, Petr - KŘEN, Jan
Measurement of sustainability of model arable farming systems. (Hodnocení setrvalosti modelových systémů rostlinné produkce.) Rostlinná výroba, 47, 2001, 7, s.301-308 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Nízké výnosy jarního ječmene ve vztahu k agrotechnice. Úroda, 49, 2001, 1, s.tem. příloha Jarní ječmen, s. 3-5 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Nízké výnosy ječmene jarního a možné příčiny ve vztahu k agrotechnice. Agrární obzor, 2001, 5, s.4 Česká republika Kr

MÍŠA, Petr
Pěstování jarního ječmene v České republice v číslech. Úroda, 49, 2001, 1, s.tem. příloha Jarní ječmen, s. 1-2 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr
Pěstování ječmene jarního v České republice v číslech. Agrární obzor, 2001, 5, s.5 Česká republika Kr

MÍŠA, Petr
Zakládání porostů a hnojení ozimého ječmene. Úroda, 49, 2001, 4, s.tem. příl. Ozimý ječmen, s. 6-7 Česká republika Jn

ONDERKA, Miroslav - MÍŠA, Petr - PROKEŠ, Josef - ZIMOLKA, Josef - RICHTER, Rostislav - POKORNÝ, Eduard
Vliv zaorávání chrástu cukrovky na kvalitu sladovnického ječmene. Úroda, 49, 2001, 1, s.tem. příloha Jarní ječmen, s. 6-7 Česká republika Jn

MÍŠA, Petr - ONDERKA, Miroslav
Zakládání porostů. Zemědělský týdeník, 3, 2000, 6, s.příl. Pěstování ječmene, s. 4-5 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MÍŠA, Petr
Napadení monokultury jarního ječmene skvrnitostí Rhynchosporium secalis. Leaf blotch (Rhynchosporium secalis) infection in spring barley continuous cropping. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.386-387 Česká republika Kr

MÍŠA, Petr - ONDERKA, Miroslav
Kolik průmyslových hnojiv. Zemědělský týdeník, 3, 2000, 6, s.příl. Pěstování jarního ječmene, s.14-15 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů