Minaříková Věra - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací.

MATUŠINSKY Pavel - HANUSOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík - LANGER Ivan - SPITZER Tomáš:
Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic.
Cereal Research Communications, 41, 2013, 1, 126-132 ISSN: 0133-3720

MINAŘÍKOVÁ Věra - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MATUŠINSKY Pavel:
Zjišťování přítomnosti houby Ramularia collo-cygni v listových pletivech ječmene z vybraných lokalit České republiky v letech 2009-2011. (Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in 2009-2011).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 17-22 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/zjistovani_pritomnosti_houby_ramularia_colo_cygni

MATUŠINSKY Pavel - CIMLOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík:
Various spring barley cultivars and Ramularia leaf spot. (Odrody jarného jačmeňa a ramuláriová škvrnitosť).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 111-112

LEIŠOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - KUČERA Ladislav - PEREYRA S.A.:
Structure of the Cochliobolus sativus population variability.
Plant Pathology, 61, 2012, 4, 709-718 ISSN: 0032-0862

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Impact of the seed-borne stage of Ramularia collo-cygni in barley seed.
Journal of Plant Pathology, 93, 2011, 3, 679-689 ISSN: 1125-4653

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - STEMBERKOVÁ Lenka:
Hnědá skvrnitosti ječná: Quo vadis?.
Úroda, 59, 2011, 7, 18-21 ISSN: 0139-6013

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - STEMBERKOVÁ Lenka:
Hnědá skvrnitost ječná.
Farmář,17, 2011, 12, 11-13 ISSN: 1210-9789

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Diagnostika Ramularia collo-cygni v semenách jačmeňa pomocou real-time PCR. Diagnostics of Ramularia collo-cygni in barely seed using real-time-PCR. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011, 18, 136-138

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - STEMBERKOVÁ Lenka: Hnědá skvrnitosti ječná: Quo vadis?.
Úroda, 59, 2011, 7, 18-21 ISSN: 0139-6013

MATUŠINSKY Pavel - SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MINAŘÍKOVÁ Věra - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZER Tomáš:
Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to Qol fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni.
Journal of Plant Diseases and Protection, 117, 2010, 6, 248-252 ISSN: 1861-3829

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - MATUŠINSKY Pavel - GUBIŠ Jozef:
Molekulární markery - možnost včasné detekce a identifikace patogenů. (Molecular markers - the possibility of pathogens detection and identification).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 43-46 ISSN: 0139-6013

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - MATUŠINSKY Pavel - MAŘÍK Pavel:
Endofytická tmavohnědá skvrnitost ječmene.
Úroda, 58, 2010, 11, 10-12 ISSN: 0139-6013

MINAŘÍKOVÁ Věra - SVOBODOVÁ Leona:
Skvrnitosti ječmene pod drobnohledem.
Úroda, 58, 2010, 6, 24-27 ISSN: 0139-6013

MINAŘÍKOVÁ, Věra - Svobodová Leona
Skvrnitosti ječmene pod drobnohledem. Úroda, 58, č. 6, 2010, s. 24-27.

MINAŘÍKOVÁ, Věra - LEIŠOVÁ, Leona - MATUŠINSKY, Pavel - MAŘÍK, Pavel - STEMBERKOVÁ, Lenka – HANUŠOVÁ, M.
The occurrence and study of Ramularia collo-cygni in the Czech Republic. The 2nd European Ramularia Workshop - A new disease and challenge in barley production at University of Edinburgh 7-8 April 2009, Aspects of Applied Biolgy, 92, 2009, s. 67-70.

LEIŠOVÁ, Leona - MINAŘÍKOVÁ, Věra - KUČERA, Ladislav - OVESNÁ, Jaroslava
Quantification of Pyrenophora teres in infected barley leaves using real-time PCR. (Kvantifikace Pyrenophora teres v listech infikovaného ječmene s využitím RT-PCR) Journal of Microbiological Methods, 67, 2006, 3, s.446-455 Nizozemsko

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MAŘÍK, Pavel - STEMBERKOVÁ, Lenka
1/Occurence of a new fungal pathogen on barley, Ramularia collo-cygni, in the Czech Republic. (Výskyt nového patogena na ječmeni, Ramularia collo-cygni v České republice) Proceedings of the COST SUSVAR/ECO-PB Workshop on Organic Plant Breeding Strategies and the Use of Molecular Markers. 17 - 19 January 2005, Driebergen, The Netherlands, (eds.: E. T. Lammerts van Bueren, I. Goldringer, H. Ostergard), pp. 16 - 18. Louis Bolk Institute, Driebergen, The Netherlands, 2005, s.360-364 Nizozemsko

MINAŘÍKOVÁ, Věra - LEIŠOVÁ, Leona
Reakce odrůd jarního ječmene vůči síťové skvrnitosti v lokalitě Kroměříž (2003 - 2004) a detekce tohoto patogena pomocí specifických márkrů. (Reaction of spring barley cultivars to net blotch at Kroměříž /2003-2004/ and detection of this pathogen using specific markers) Obilnářské listy, 13, 2005, 2, s.32-34 Česká republika

LEIŠOVÁ, Leona - KUČERA, Ladislav - MINAŘÍKOVÁ, Věra - OVESNÁ, Jaroslava
AFLP-based PCR markers that differentiate spot and net forms of Pyrenophora teres. (Markery PCR založené na AFLP, které rozlišují skvrnitou a síťovou formu Pyrenophora teres) Plant Pathology, 54, 2005, 1, s.66-73 Ukrajina

LEIŠOVÁ, Leona - MINAŘÍKOVÁ, Věra - KUČERA, Ladislav - OVESNÁ, Jaroslava
Possibilities of Pyrenophora teres detection in barley leaf tissue. (Možnosti detekce Pyrenophora teres v listové tkáni ječmene) Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.705-708 Česká republika

MINAŘÍKOVÁ, Věra - CIVÍNOVÁ, Marie - STEMBERKOVÁ, Lenka - MAŘÍK, Pavel
Occurence of a new fungal pathogen on barley, Ramularia collo-cygni, on the territory of the Czech Republic. (Výskyt nového patogena na ječmeni, Ramularia collo-cygni, na území České republiky.) A Complex of Leaf Spot Diseases of Cereals and Their Effective Control, Proceedings, Kroměříž, Czech Republic, 2-3 July 2003, 2003, s.39-42 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - CIVÍNOVÁ, Marie
Zjišťování ramulariové skvrnitosti na ječmeni v České republice. V návaznosti na poznatky II. mezinárodní konference o listových skvrnitostech. AGRO, 8, 2003, 4, s.20-22 Česká republika Jn

LEIŠOVÁ, Leona - MINAŘÍKOVÁ, Věra - KUČERA, Ladislav - OVESNÁ, Jaroslava
DNA markery v diagnostice houbových patogenů. Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchovávání genových zdrojů rostlin. Sborník přednášek, 2002, s.181-190 Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra
Aktuálně k výskytu houbových chorob ječmene. Úroda, 50, 2002, 4, s.10-12 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra
Výnosové pokusy s modelovou náchylnou odrůdou ječmene. AGRO, 7, 2002, 4, s.20-22 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MAŘÍK, Pavel
Occurrence and epidemiology of a new fungal pathogen on barley, Ramularia collo-cygni. (Výskyt a epidemiologie nového houbového patogenu na ječmeni, Ramularia collo-cygni.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.75 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MAŘÍK, Pavel
Ramularia collo-cygni - choroba ječmene, kterou je třeba brát vážně. AGRO, 6, 2001, 4, s.20-22 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MAŘÍK, Pavel
Ramulariová skvrnitost na ječmeni. Obilnářské listy, 9, 2001, 6, s.122-124 Česká republika Jn

ONDŘEJ, Michal - MINAŘÍKOVÁ, Věra
Comparison of morphological characteristics of Drechslera genus isolates and their different reactions in a set of varieties. (Srovnání morfologických znaků izolátů rodu Drechslera a jejich rozdílné reakce v souboru odrůd.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.76 Česká republika Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra
Inheritance of net blotch resistance. Poster. (Dědičnost rezistence k hnědé skvrnitosti.) MCC 2000. Mendel Centenary Congress, March 7-10, 2000. Poster Abstracts., 2000, s.Poster 183 Německo Jn

MINAŘÍKOVÁ, Věra - MÍŠA, Petr
Napadení monokultury jarního ječmene skvrnitostí Rhynchosporium secalis. Leaf blotch (Rhynchosporium secalis) infection in spring barley continuous cropping. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.386-387 Česká republika Kr

 

Akce dokumentů