« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Matušinsky Pavel - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - SPITZEROVÁ Dagmar - JANEČEK Miloslav - SMUTNÝ Vladimír:
Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/62-64

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel:
Rostoucí škodlivost některých chorob ječmene.
Agromanuál, 8, 2013, 5, 12-13 ISSN: 1801-7673

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík:
Ramularia collo-cygni in the Czech Republic. Ramularia Practical, 2013, 18-20
   http://invenio.nusl.cz/record/155785

MATUŠINSKY Pavel - HANUSOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík - LANGER Ivan - SPITZER Tomáš: 
Response of Spring Barley Cultivars to Ramularia Leaf Spot in Conditions of the Czech Republic.
Cereal Research Communications, 41, 2013, 1, 126-132 ISSN: 0133-3720

MATUŠINSKY Pavel - POLIŠENSKÁ Ivana - KADLÍKOVÁ Michaela - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZEROVÁ Dagmar - SPITZER Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 114-1122

MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - SPITZEROVÁ Dagmar - POLIŠENSKÁ Ivana - SMUTNÝ Vladimír - JANEČEK Miroslav - HLEDÍK Pavel:
Different soil management technologies and severity of Fusarium head blight of wheat.
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 118  
   http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČEK Tibor:
Breeding of Czech malting cultivars for disease resistance [Abstrakt].
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 102  
   http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

MINAŘÍKOVÁ Věra - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MATUŠINSKY Pavel:
Zjišťování přítomnosti houby Ramularia collo-cygni v listových pletivech ječmene z vybraných lokalit České republiky v letech 2009-2011. (Detecting the fungus Ramularia collo-cygni in leaf tissues of barley from selected locations of the Czech Republic in 2009-2011).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 17-22 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/zjistovani_pritomnosti_houby_ramularia_colo_cygni

TVARŮŽEK Ludvík - SPÁČILOVÁ Václava - BÍLOVSKÝ Jan - MATUŠINSKY Pavel:
Významné výskyty chorob a škůdců polních plodin v sezoně 2011 - 2012 na území Moravy a Slezska.
Agromanuál, 7, 2012, 11/12, 17-22 ISSN: 1801-7673

VÁŇOVÁ Marie - MATUŠINSKY Pavel - JAVŮREK Miloslav - VACH Milan:
Vliv způsobu zpracování půdy na výskyt vybraných chorob obilnin. (The effect of soil tillage practices on the severity of selected diseases of cereals).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/40-45

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MATUŠINSKY Pavel - KUČERA Ladislav: Variability of the Ramularia collo-cygni Population in Central Europe.
Journal of Phytopathology, 160, 2012, 701-709 ISSN: 0931-1785  

MATUŠINSKY Pavel - CIMLOVÁ Martina - STEMBERKOVÁ Lenka - MAŘÍK Pavel - MINAŘÍKOVÁ Věra - TVARŮŽEK Ludvík:
Various spring barley cultivars and Ramularia leaf spot. (Odrody jarného jačmeňa a ramuláriová škvrnitosť).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 111-112

VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel:
Účinnost fungicidů proti původcům listových skvrnitostí ozimého ječmene v podmínkách různě silné epidemie choroby. (Efficacy of fungicides against winter barley leaf spot diseases in the conditions of various disease epidemics).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 23-26 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/ucinnost_fungicidu_proti_list_skvrnitostem

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík:
Umístění původců osivem přenosných chorob v obilce ječmene. (Location of barley seed borne pathogens in cariopsis).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 3-5 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/umisteni_puvodcu_osivem_prenosnch_chorob

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - DŽUMAN Zbyněk - SMUTNÁ Pavlína:
Studium vlivu rozdílů v morfologických a vegetačních znacích na akumulaci mykotoxinů v zrně ječmene.
Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 21-30

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Rok 2012 ve fungicidní ochraně obilnin.  
Agromanuál, 7, 2012, 4, 24-26 ISSN: 1801-7673

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - MATUŠINSKY Pavel:
Mykotoxikologická kvalita ječmene sklizeného v ČR v letech 2005-2010.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 109-114 ISSN: 0023-5830

BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - VACULOVÁ Kateřina - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. (Stem-base diseases and leaf blights in barley).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/Choroby_pat_stebel_a_list_skvr_jecmene

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape.
Plant Protection Science, 48, 2012, 3, 105-109 ISSN: 1212-2580
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/69651.pdf

BÍLOVSKÝ Jan - TVARŮŽEK Ludvík - HORÁČKOVÁ Simona - LECIANOVÁ Eva - MATUŠINSKY Pavel - PODEŠVOVÁ Jitka - SPÁČILOVÁ Václava - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta:
Výroční zpráva monitoringu chorob a škůdců na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 získaná v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení. (Annual report of monitoring diseases and pests in Moravia and Silesia in 2011 obtained by the project monitoring, indication and recommendations).
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 74-82 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/vyrocni-zprava-monitoringu-chorob-a-skudcu

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - TVARŮŽEK Ludvík: Stanovení rezistence ke strobilurinovým fungicidům u Ramularia Collo-cygni. Assessment of Ramularia collo-cygni resistance to strobilurin fungicides.
Úroda, 59, 2011, 12, 43-45 ISSN: 0139-6013
  
LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MATUŠINSKY Pavel - KUČERA Ladislav:
Variabilita populace Ramularia collo-cygni na území České republiky. Variability of Ramularia collo-cygni population in the Czech Republic.
Úroda, 59, 2011, 12, 239-242 ISSN: 0139-6013

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - HORÁČKOVÁ Simona:
Potvrzení výskytu rezistence ke strobilurinům u Mycoshaerella graminicola (anamorph.: Septoria tritici) v oblasti Kroměříže. Confirmation of Mycoshaerella graminicola (anamorph. Septoria tritici) resistance to strobilurins in Kroměříž region.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 51-53 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/potvrzeni-vyskytu-rezistence-ke-strobilurinum

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - KŘIVANOVÁ J.:
Ochrana rostlin v roce 2011. Zdravotní stav ozimých řepek a obilnin na Moravě a ve Slezsku. Agromanuál, 6, 2011, 11/12, 10-12 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan: Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf
  
SPITZER Tomáš - KLEM Karel - MATUŠINSKY Pavel - KAZDA Jan:
Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce. Model of the prediction of cercospora beticola on sugarbeet.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 5, 170-173 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/170-173.pdf

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan: Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Impact of the seed-borne stage of Ramularia collo-cygni in barley seed.
Journal of Plant Pathology, 93, 2011, 3, 679-689 ISSN: 1125-4653

VÁŇOVÁ Marie - MATUŠINSKY Pavel - Javůrek Miloslav - VACH Milan:
Effect of soil tillage practices on severity of selected diseases in winter wheat.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 6, 245-250 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41308.pdf

MAŘÍK Pavel - ŠNEJDAR Zdeněk - MATUŠINSKY Pavel:
Expression of resistance to Ramularia leaf spot in winter barley cultivars grown in conditions of the Czech Republic.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 47, 2011, 1, 37-40 ISSN: 1212-1975  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/36985.pdf

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ Leona - GUBIŠ Jozef - Hudcovicová Martina - Klčová Lenka - GUBIŠová Marcela - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - MINAŘÍKOVÁ Věra:
Diagnostika Ramularia collo-cygni v semenách jačmeňa pomocou real-time PCR. Diagnostics of Ramularia collo-cygni in barely seed using real-time-PCR. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011, 18, 136-138

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - Wolf A.G.:
Detekce Sclerotinia sclerotiorum v raných stádiích vývoje slunečnice pomocí metod PCR a ELISA. (Detection of Sclerotinia sclerotiorum in sunflower early stages of development by PCR and ELISA).
Obilnářské listy, 19, 2011, 1, 16-18 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2011/detekce-sclerotinia-sclerotiorum

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

MATUŠINSKY Pavel - LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - TVARŮŽEK Ludvík:
Stanovení rezistence ke strobilurinovým fungicidům u Ramularia Collo-cygni. Assessment of Ramularia collo-cygni resistance to strobilurin fungicides.
Úroda, 59, 2011, 12, 43-45 ISSN: 0139-6013

VÁŇOVÁ Marie - MATUŠINSKY Pavel - Javůrek Miloslav - VACH Milan:
Effect of soil tillage practices on severity of selected diseases in winter wheat.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 6, 245-250 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41308.pdf

SPITZER Tomáš - KLEM Karel - MATUŠINSKY Pavel - KAZDA Jan:
Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce. Model of the prediction of cercospora beticola on sugarbeet.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 5, 170-173 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/170-173.pdf

MATUŠINSKY Pavel - SVOBODOVÁ Leona - MAŘÍK Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - STEMBERKOVÁ Lenka - HANUSOVÁ Martina - MINAŘÍKOVÁ Věra - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZER Tomáš:
Frequency of a mutant allele of cytochrome b conferring resistance to Qol fungicides in the Czech population of Ramularia collo-cygni.
Journal of Plant Diseases and Protection, 117, 2010, 6, 248-252 ISSN: 1861-3829

BÍLOVSKÝ Jan - HORÁČKOVÁ Simona - MATUŠINSKY Pavel - SPÁČILOVÁ Václava - TVARŮŽEK Ludvík - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - SPITZEROVÁ Dagmar:
Nástin výsledků monitoringu chorob a škůdců z Moravy a Slezska v roce 2010 získaných v rámci projektu Monitoring, signalizace a doporučení.
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 120-128 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

KLEMOVÁ Zuzana - SVAČINOVÁ Ivana - KLEM Karel - JAGOŠOVÁ Lenka - MATUŠINSKY Pavel:
Chundelka metlice s rezistencí k inhibitorům ALS – příčiny selekce rezistentních populací. (Silky bent-grass resistant to ALS inhibitors – causes of resistant populations selection). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 91-95 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - MATUŠINSKY Pavel - GUBIŠ Jozef:
Molekulární markery - možnost včasné detekce a identifikace patogenů. (Molecular markers - the possibility of pathogens detection and identification).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 43-46 ISSN: 0139-6013

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ Leona - MINAŘÍKOVÁ Věra - MATUŠINSKY Pavel - MAŘÍK Pavel:
Endofytická tmavohnědá skvrnitost ječmene.
Úroda, 58, 2010, 11, 10-12 ISSN: 0139-6013

MATUŠINSKY Pavel - FREI P. - MIKOLÁŠOVÁ Renata - SVAČINOVÁ Ivana - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZER Tomáš:
Species-specific detection of Bipolaris sorokiniana from wheat and barley tissues.
Crop Protection, 29, 2010, 11, 1325-1330

MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - SPITZEROVÁ Dagmar - JANEČEK Miloslav - SMUTNÝ Vladimír:
  Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/62-64

TVARŮŽEK Ludvík - MATUŠINSKY Pavel - BÍLOVSKÝ Jan:
Výskyt námele na pšenici ve sklizňovém roce 2013.
Agromanuál, 8, 2013, 9/10, 28-29 ISSN: 1801-7673

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel - PROKEŠ, Josef
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009. Obilnářské listy, 18, č. 1, 2010, s. 12-16.

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - LACINA, Ondřej - KOHOUTKOVÁ, Jana
Enhancing fungicide efficacy with Silwet adjuvant for the control of FHB on winter wheat and its impact on fungicide residues [elektronický zdroj]. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 66.

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - TRNKA, Miroslav
Prediction model for deoxynivalenolin wheat grain based on weather conditions. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009, Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 212.

GUBIŠ, Jozef - HUDCOVICOVÁ, Martina - MATUŠINSKY, Pavel - KRIŽANOVÁ, Klára - KLČOVÁ, Lenka -MASÁR, Štefan - BOJNANSKÁ, Katarína - BENKOVÁ, Michaela.
The reaction of spring barley on attack of leafspots in field trials.XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009., Sborník abstraktů. Brno Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 77.

GUBIŠ, Jozef - HUDCOVICOVÁ, Martina - MATUŠINSKY, Pavel - KLČOVÁ, Lenka - HAVRIENTOVÁ, M. - BENKOVÁ, Michaela - KRIŽANOVÁ, Klára
Ramularia leaf spot on spring barley genotypes.5th International Conference on "Plant Pathology in the Globalized Era". New Delhi, November 10-13, 2009. New Delhi, Indian Phytopathological Society 2009, s. 270.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Monitoring askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 95-98.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Sledování výskytu askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno, MZLU 2009, s. 83.

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SVAČINOVÁ, Ivana - TVARŮŽEK, Ludvík
Population genetic structure of Bipolaris sorokiniana from Czech Republic as detected by ISSR markers. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 95.

MINAŘÍKOVÁ, Věra - LEIŠOVÁ, Leona - MATUŠINSKY, Pavel - MAŘÍK, Pavel - STEMBERKOVÁ, Lenka – HANUŠOVÁ, M.
The occurrence and study of Ramularia collo-cygni in the Czech Republic. The 2nd European Ramularia Workshop - A new disease and challenge in barley production at University of Edinburgh 7-8 April 2009, Aspects of Applied Biolgy, 92, 2009, s. 67-70.

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, Jaroslav - ŠINDELKOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - JIRSA, Ondřej
Výskyt patogenů Fusarium na obilovinách v ČR v letech 2006-2008. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno MZLU v Brně 2009, s. 110.

VYŠOHLÍDOVÁ, Markéta - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Hodnocení výskytu listových a klasových chorob jarního ječmene na lokalitě Kroměříž v roce 2009. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 107-110.

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - KLEM, Karel - SPITZER, Tomáš
Choroby pat stébel na ozimé pšenici v roce 2007. (Stem-base diseases in winter wheat in 2007) Úroda, 56, 2008, 9, s.37-40 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš - KLEM, Karel
Colonization of winter wheat stem bases by communities of pathogenic fungi. (Kolonizace pat stébel ozimé pšenice společenstvy patogenních hub) Cereal Research Communications, 36, 2008, 1, s.77-88 Maďarsko

MATUŠINSKY, Pavel - SPITZER, Tomáš - MIKOLÁŠOVÁ, Renata
PCR method for diagnostics of Verticillium dahliae in oilseed rape. (Metoda PCR pro diagnostiku Verticillium dahliae na ozimé řepce) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.304 Itálie

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - KLEM, Karel - SPITZER, Tomáš - URBAN, T.
The role of organic vs. conventional farming practice, soil management and preceding crop on the incidence of stem-base pathogens on wheat. (Role ekologického oproti konvenčnímu způsobu hospodaření, technologie zpracování půdy a předplodiny na výskyt patogenů chorob pat stébel na pšenici) Journal of Plant Diseases and Protection, 115, 2008, 1, s.17-22 Německo

POLIŠENSKÁ, Ivana - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - SALAVA, Jaroslav - JIRSA, Ondřej - ŠLIKOVÁ, Svetlana - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens occurrence and mycotoxin content in wheat. (Výskyt fuzáriových patogenů a obsah mykotoxinů v pšenici) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.521-524 Maďarsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, J. - TVARŮŽEK, Ludvík - WOLF, Gerhard A. - WEINERT, Joachim - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens on cereals and occurrence of their toxins in the Czech Republic. (Původci Fusarium na obilovinách a výskyt jejich toxinů v České republice) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.324 Itálie

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
The content of Fusarium mycotoxins, grain yield and quality of winter wheat cultivars under organic and conventional cropping systems. (Obsah fuzáriových mykotoxinů, výnos a kvalita zrna odrůd ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním systému pěstování) Plant, Soil and Environment, 54, 2008, 9, s.395-402 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - LACINA, Ondřej - KOHOUTKOVÁ, Jana
Fungicidal control of Fusarium head blight on winter wheat and fungicide residues in grain. (Fungicidní ochrana proti fuzarióze klasu na ozimé pšenici a rezidua fungicidů v zrnu) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.723-725 Maďarsko 

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Dynamics of the stem-base diseases development on wheat. (Dynamika vývoje chorob pat stébel na ozimé pšenici) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007, s.158-159 Slovensko

MATUŠINSKY, Pavel - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Impact of farming practices on stem-base diseases of wheat. (Dopad různých systémů pěstování na choroby pat stébel u pšenice). XVI International Plant Protection Congress, 2007, I, s.126-127 Velká Británie

MATUŠINSKY, Pavel
Konvenční a ekologické pěstební systémy z hlediska ochrany rostlin. (Conventional and organic cropping systems regarding plant protection) Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.78-79 Česká republika

 MATUŠINSKY, Pavel - VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MIKOLÁŠOVÁ, Renata
Sněť zakrslá, problémy a otázky. (Dwarf bunt, problems and questions) Úroda, 55, 2007, 4, s.47-49 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - POLIŠENSKÁ, Ivana - MIKOLÁŠOVÁ, Renata - SPITZER, Tomáš
Pohlavní rozmnožování stéblolamu v ČR. (Possibility of sexual reproduction of Oculimacula spp. in the Czech Republic) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.239 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - SPITZER, Tomáš
Stem-base diseases in winter wheat under conventional and organic farming systems. (Choroby pat stébel u ozimé pšenice v podmínkách konvenčního a organického hospodaření) 8th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 2006, s.97 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - HUDCOVICOVÁ, Martina
Diagnostics of eyespot (Oculimacula spp.) in winter wheat by PCR. (Diagnostika pravého stéblolamu (Oculimacula spp.) u ozimé pšenice pomocí PCR) Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č. Budějovice, Czech Republic, 2006, s.667-669 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel
Molekulární metody ve fytopatologii. (Molecular techniques in phytopathology) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.65-66 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
Hodnocení výskytu fuzárií na souboru odrůd ozimé pšenice v polním pokusu. (Assessment of Fusarium occurrence in a set of winter wheat varieties in a field trial) Rostlinolékař, 17, 2006, 4, s.14-16 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
Occurrence of Fusarium spp. in an ecological crop rotation as compared with conventional crop management practices. (Výskyt Fusarium spp. v ekologickém osevním postupu ve srovnání s konvenčními technologiemi pěstování) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.155 Nizozemsko

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - BENADA, Jaroslav
Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in the Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. (Přehled výskytu snětí /Tilletia caries a Tilletia controversa/ v České republice a náchylnost odrůd ozimé pšenice) Plant Protection Science, 42, 2006, 1, s.21-25 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Choroby pat stébel v časném jaru a jejich následný vývoj. (Stem-base diseases in early spring and their further development) Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.53-56 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Rozšíření mazlavých snětí. (Occurrence of bunts /Tilletia spp./) Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.1-4 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici. Osivo a sadba VII. odborný a vědecký seminář: Sborník referátů, 10. února 2005, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2005 s. 37-42.

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Výskyt snětí rodu Tilletia spp. na ozimé pšenici v ČR. (Occurrence of Tilletia spp. bunts on winter wheat in the Czech Republic) Rostlinolékař, 16, 2005, 3, s.23-23 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla - MATUŠINSKY, Pavel - LANCOVÁ, Kateřina - SPITZEROVÁ, Dagmar
Effect of spring barley protection on the production of Fusarium spp. mycotoxins in grain and malt using fungicides in field trials. (Vliv fungicidního ošetření jarního ječmene v polních pokusech na obsah mykotoxinů produkovaných houbami rodu Fusarium spp. v zrnu a sladu) Plant, Soil and Environment, 50, 2004, 10, s.447-455 Česká republika V polních pokusech v letech 2000-2003 byl v zrnu a sladu u jarního ječmene (Kompakt) po dvou předplodinách (cukrovka a kukuřice) sledován vliv různých fungicidů na obsah mykotoxinu DON, který je produkován některými druhy hub rodu Fusarium. Bylo provedeno očkování sporami hub druhu Fusarium culmorum a F. graminearum na začátku kvetení ječmene. V letech 2000 a 2001 probíhalo ošetření fungicidy bez adjuvantu a v letech 2002 a 2003 byl ke každému fungicidu přidán adjuvant Silwet L-77 (0,1 l/ha). Intenzita napadení fuzáriemi a účinnost fungicidů byla hodnocena podle obsahu mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) v zrnu a ve sladu. Obsah mykotoxinu byl hodnocen v zrnu vytříděném na sítě nad 2,5 mm. Ve většině případů byl vyšší ve sladu než v zrnu, neboť podmínky při sladování (vyšší vlhkost a teplota potřebná pro klíčení) jsou příznivé pro růst hub rodu Fusarium a pro následnou produkci mykotoxinů. Nejvýznamnějšího snížení obsahu mykotoxinů bylo dosaženo použitím fungicidu s účinnou látkou tebuconazol a metconazol nebo směsi metconazol + famoxadone + flusilazole za současného použití adjuvantu a nižší dávky vody.

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Vliv odrůdy, výživy a aplikace fungicidů na výnos a obsah mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice a jarního ječmene v roce 2003. (Effects of the cultivar, nutrition and fungicide application on yield and mycotoxin content in winter wheat and spring barley grain in 2003) AGRO, 9, 2004, 4, s.26-29 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Možnosti snížení hladiny mykotoxinů v zrnu pšenice. (Possibilities of decreasing the level of mycotoxins in wheat grain) Rostlinolékař, 15, 2004, 3, s.8-12 Česká republika

KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel
Vereet, J. A., Klink, H. (eds.): The Biology of fungal pathogenes. Vol. 1,2: Fungal Pathogens and Diseases of cereals. APS Press, (DVD video), Christian-Alberts Univerzity Kiel, Germany, 2002. Recenze. Obilnářské listy, 11, 2003, 6, s.133 Česká republika Kr

MATUŠINSKY, Pavel - HRABĚ, František
Dynamics of stand composition changes in grass and grass-clover stands and relations between dominant species. (Dynamika změn porostové skladby travních a jetelotravních porostů a vztahy mezi dominantními druhy.) Plant, Soil and Environment, 49, 2003, 3, s.119-125 Česká republika Kr

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - MATUŠINSKY, Pavel
Cultivar as a factor in the response of winter wheat to bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa). (Odrůda jako faktor reakce ozimé pšenice ke snětem) Tenth International Wheat Genetics Symposium, 2, 2003, s.849-851 Itálie Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Prediction of eyespot infection risks. (Predikce rizika napadení stéblolamem.) A Complex of Leaf Spot Diseases of Cereals and Their Effective Control, Proceedings, Kroměříž, Czech Republic, 2-3 July 2003, 2003, s.65-68 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Predikce rizika napadení stéblolamem. Rostlinolékař, 14, 2003, 3, s.12-15 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Sledování výskytu snětí (Tilletia caries a Tilletia controversa), fuzarióz (Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum a Fusarium culmorum) a odrůdové citlivosti ozimé pšenice. XVI. slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín, Zborník abstraktov, 2003, s.159-160 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů