« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Martinek Petr

Martinek fotoIng. Petr Martinek, CSc.

Odborné zaměření/specializace: výzkumná činnost v oboru genetika a šlechtění pšenice, tritikale a netradičních obilovin, studium morfologické struktury klasu pšenice, možností zlepšování pekařské kvality tritikale, přenos znaků pomocí mezidruhové hybridizace, polní pokusnictví.

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru:

1977 – 1982 Vysoká škola zemědělská Praha (nyní Česká zemědělská univerzita)
1982 – 1984 zaměstnán v OSEVA - Výzkumný ústav obilnářský - šlechtitelská stanice Úhřetice
1984 – 1986 postgraduální studium z genetiky rostlin na Univerzitě Karlově v Praze
1984 – 1994 Výzkumný a šlechtitelský ústav obilnářský Kroměříž - výzkumný pracovník
1988 – 1993 vědecká výchova ve VÚRV Praha-Ruzyně v oboru zemědělské a lesnické vědy, disertační práce: Genové  zdroje  pšenice  s  vyšší  akumulační kapacitou klasu, VÚO, 1993: 130s., získání hodnosti kandidát věd – CSc.
1992 – 1993 pedagogické studium na MZLU Brno (získání aprobace pro výuku na středních školách v oboru zemědělství)
od roku 1994 střídavě nebo souběžně zaměstnán působí jako výzkumný, později vědecký pracovník na pracovišti společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a  Agrotest fyto, s.r.o.

Vědecké aktivity:

člen České zemědělské akademie od roku 1998
člen Vědecké rady v Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., od roku 1999
člen Vědecké rady VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně od roku 2005
člen Redakční rady časopisu Úrody od roku 2013
externě přednáší na MZLU Brno a UP Olomouc
externě působí jako školitel doktorských a diplomových prací.

Publikační činnost od roku 2000

Řešené projekty:

  1. Koordinátor (odpovědný řešitel)

1.1. České projekty:
IE0930952664 - Extrudovaná pšenice a triticale jako surovina pro biodegradabilní obalové hmoty (1993-1995, MZE/IE), koordinátor Ing. F. Macháň, CSc. do konce roku 1993, potom Ing. P. Martinek, CSc.
EP0960996132 - Inkorporace zlepšených parametrů technologické a nutriční jakosti zrna do kulturních forem pšenice a tritikale s využitím vzdálené hybridizace (1996-2000, MZE/QA)
EP9078 - Možnosti využití hexaploidního tritordea (kříženec mezi pšenicí a ječmenem) pro vzdálenou hybridizaci s pšenicí a tritikale (1999-2002, MZE/QA)
GA521/03/0113 - Studium přenosu, stabilizace a exprese translokací 1R.1D 5+10 u tritikale ve vztahu k prolaminovým bílkovinám a kvalitě zrna (2003-2005, GA0/GA)
Interní projekt: Výzkum syntetických a netradičních forem pšenice jako donorů nových vlastností pro šlechtění pšenice, zlepšování technologické kvality tritikale, číslo zakázky: 3023
QJ1510206 - Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat (2015 – 2018, MZE/QJ)

1.2. Mezinárodní projekty:
KONTAKT ME 624 - Analýza využití specifických morfologických typů klasu u českých a čínských místních kultivarů pšenice (2003-2004, MSM/ME) odpovědný zahraniční spolupracovník - Dr. Wang Tao, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu, P.R.China
KONTAKT mobilita č.: 15. - Identifikace a využití zdrojů tritikale se sníženou aktivitou amylasových enzymů a lepším složením bílkovin pro zvýšení technologické kvality, projekt (2006 – 2007), odpovědný zahraniční spolupracovník  Ing. Edita Gregová, Ph.D., VÚRV Piešťany, Slovensko
MEB080827 - Hodnocení syntetických pšenic na rezistenci proti biotickým stresům a charakteristika gluteninových alel (2008-2009, MSM/ME) odpovědný zahraniční spolupracovník  Ing. Světlana Šliková, Ph.D., VÚRV Piešťany, Slovensko
MEB0810001 - Charakterizace nových vysokomolekulárních gluteninových podjednotek v syntetických pšenicích a resistence proti listovým chorobám. (2010-2011, MSM/ME)
ME10063 - Genetická studie nadpočetných klásků (SS) a tří pestíků (TP) v kvítku u pšenice (Triticum aestivum L.) (2010-2012, MSM/ME), odpovědný zahraniční spolupracovník - Prof. Zheng-Song Peng, Department of Biology, Sichuan Normal College, Nanchong, Sichuan 637002, P.R.China


2. Řešitel projektů (odpovědnost za projekt na spoluřešitelském pracovišti)

GAČR-503/95/1290 - Účelová tvorba genových zdrojů pšenice s vyšší produktivitou klasu, (1995 – 1997), koordinátor Doc. Ing. Jan Bednář, CSc. – MZLU Brno
NAZV-QC1345/2001/01 - Zvýšení uživatelské hodnoty genofondů pšenice a ječmene a efektivity práce s kolekcemi (2001 – 2004, MZE/QC), koordinátor Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. - VÚRV Praha
QF4190 - Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR (2004-2006, MZE/QF), koordinátor Dr. Ing. Pavel Horčička, SELGEN, a.s. – Šlechtitelská stanice Stupice
2B06168 - Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií (2006-2011, MSM/2B), koordinátor Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT Praha
QH81284 - Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné. (2008-2012, MZE/QH), koordinátor Ing. Lubomír Věchet, CSc., VÚRV v.v.i., Praha-Ruzyně
QJ1310055 - Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (2013 – 2017, MZE/QJ), koordinátor Ing. Ilja Tom Přášil, CSc., VÚRV v.v.i., Praha-Ruzyně

3. Řešitel dalších projektů (člen řešitelského týmu):

IE0920942270 - Genetická stabilizace nových donorů pšenice pomocí haploidní techniky z křížení pšenice x kukuřice (1992-1995, MZE/IE), koordinátor Ing. František Macháň, CSc., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
GA521/96/0395 - Indukce izogenních rostlin u šlechtitelských materiálů pšenice a ovsa pomocí zygotické embryogeneze po mezirodové hybridizaci (1996-1998, GA0/GA), koordinátor Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
QI91B095 - Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití. (2009-2013, MZE/QI) koordinátor Ing. Ivana Paulíčková, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
QJ1210257 - Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů technologickými postupy s využitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení (2012-2016, MZE/QJ), koordinátor: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Publikační činnost: Průběžně aktualizované informace doporučuji najít na webu knihovny ZVÚ Kroměříž, s.r.o.:
 

Akce dokumentů