Kroftová Věra - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

LEBEDA, Aleš - KROFTOVÁ, Věra - KUDELA, Václav - BRAUNOVÁ, Marcela:
Fifty-year anniversary of Plant Protection Science. Plant Protection Science, 50, 2014, 2, 53-63. ISSN: 1212-2580 
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/120723.pdf

KROFTOVÁ Věra:
Osobnosti zemědělského výzkumu v Kroměříži. Dr. Ing. Pavel Škopík, CSc. (1923-2013), ředitel Výzkumného ústavu obilnářského v letech 1957-1970. Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (1934-2013) a jeho působení ve Výzkumném ústavu obilnářském v letech 1958-1976. Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 78-79 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/78-79

KROFTOVÁ Věra:
Adresné informace vědeckým a výzkumným pracovníkům prostřednictvím služby Selective Dissemination of Information (SDI).
Inforum 2012.18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích 22.–24. května 2012, Praha, 18, 2012, 4s. ISSN: 1801–2213  
   http://www.inforum.cz/pdf/2012/kroftova-vera.pdf
 
KROFTOVÁ Věra:
Citační analýza českých vědeckých zemědělských časopisů, jejich postavení v databázích WOS – JCR a SCOPUS a návaznost na hodnocení výsledků VaVaI za rok 2011. (Citation analysis of Czech scientific agricultural journals, their position in databases WOS-JCR and SCOPUS, and consequence to evaluation of RDI results in 2011).
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 101-105 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/4-2012/101-105

KROFTOVÁ Věra:
Vědecké zemědělské časopisy vydávané v ČR a jejich postavení ve světových databázích. Inforum 2011.17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích 24.–26. května 2011, Praha, 2011, 7s.  
   http://www.inforum.cz/pdf/2011/kroftova-vera.pdf

KROFTOVÁ Věra:
Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR - Science Edition) v letech 1998-2008 a úloha těchto kategorií v současném hodnocení výsledků VaV. (Trends in subject categories of WoK (Jcr – science edition) in 1998-2008and the role of the categories in current evaluation of R&D results).
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 2, 67-70 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/67-70.pdf

KROFTOVÁ Věra:
Sedm vědeckých zemědělských časopisů nyní ve Web of Science!.
Mlékařské listy, 2010, 121, XXXV-XXXVI  

  KROFTOVÁ Věra:
České časopisy v prestižní databázi.
Zemědělec: odborný a stavovský týdeník, 18, 2010, 37, 5 ISSN: 1211-3816

KROFTOVÁ Věra:
Změny v kategoriích Web of Knowledge (JCR-Science Edition) v letech 1998-2008 a úloha kategorií v současném hodnocení výsledků VaV.
Inforum. 16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, 2010, 6s.  
   http://www.inforum.cz/pdf/2010/kroftova-vera-1.pdf

KROFTOVÁ, Věra
České časopisy v databázi Web of Science - Science Edition v letech 1998 až 2008. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 122-125.

KROFTOVÁ, Věra
Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich \medián impakt faktorů\. (JCR Science Edition subject and their \Median Impakt Factor\) Inforum 2008, 14. konference o profesionálních informačních zdrojích. Sborník příspěvků konference, 2008, s.7s. Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
K významnému životnímu jubileu Ing. Zdeňka Voňky, CSc. (A significant anniversary of Ing. Zdeněk Voňka, CSc.) Kvasný průmysl, 53, 2007, 1, s.22 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Digital collections and services for developing countries. (Digitální fondy a služby pro rozvojové země) Agricultura Tropica et Subtropica, 39, 2006, 1, s.66-69 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Budování digitálních fondů a služeb pro rozvojový svět a jejich využívání prostřednictvím Internetu. (Building-up digital collections and services for the developing world and their use through Internet) Knihovny současnosti 2005, 2005, s.110-115 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Elektronický leták, aneb uložte si na plochu, prosím. (An electronic leaflet or place it on your PC display, please) Knihovny současnosti 2005, 2005, s.212-214 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Informace bojují proti hladu. (Information fights against hunger) Obilnářské listy, 13, 2005, 5, s.100-102 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Specific Demands for Information Support of Agricultural Scientists. Poster. (Specifické požadavky na informační podporu zemědělských výzkumníků) XI. Congress IAALD/USAIN, Lexington, USA, 2005

KROFTOVÁ, Věra
Specifika malé odborné knihovny. Knihovna Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. (Specificities of a small specialized library. Library at the Agricultural Research Institute Kroměříž, Ltd.) Čtenář, 56, 2004, 2, s.61-64

KROFTOVÁ, Věra
Vítězslav Orel: Gregor Mendel a počátky genetiky. [recenze knihy]. (Vitězslav Orel: Gregor Mendel and the beginnings of genetics. Book review) Obilnářské listy, 12, 2004, 4, s.82 Česká republika

KROFTOVÁ, Věra
Novinky ve fondu knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Obilnářské listy, 11, 2003, 6, s.134-136 Česká republika Kr

KROFTOVÁ, Věra
Internet \ve službách\ malé odborné knihovny. Knihovny současnosti 2003, 2003, s.198-202 Kr

KROFTOVÁ, Věra
Jedinečný fond odborné zahraniční literatury pro zemědělství. Duha, 16, 2002, 4, s.27 Česká republika Kr

KROFTOVÁ, Věra
Konsorciální využívání databáze CAB Abstracts. Knižnica európskeho štandardu. Sborník z medzinárodnej konferencie konanej ku príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, 2002, s.121-125 Slovensko Jn

KROFTOVÁ, Věra
On-line služby knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž. Online služby v knihovnách, seminář, Brno 28. května 2002. Knihovny současnosti 2002, 2002, s.387-390 Česká republika Jn

KROFTOVÁ, Věra
Projekt nákupu odborné zahraniční literatury pro zemědělský výzkum. Obilnářské listy, 10, 2002, 6, s.125-126 Česká republika Jn

KROFTOVÁ, Věra
Souborný katalog v oblasti zemědělství. Čtenář, 53, 2001, 1, s.26 Česká republika Kr

KROFTOVÁ, Věra
Využívejte výsledky informačních projektů Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Obilnářské listy, 9, 2001, 4, s.73-80 Česká republika čas Jn

KROFTOVÁ, Věra
Tematický souborný on-line katalog z oblasti zemědělství. Duha, 14, 2000, 4, s.25 Česká republika Kr

KROFTOVÁ, Věra
Zdroj informací pro rostlinnou výrobu. Nový venkov, 4, 2000, 12, s.40-41 Česká republika Jn

KROFTOVÁ, Věra
Jak vyhledávat v on-line katalogu knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.. Charakteristika databáze a podrobný návod vyhledávání v on-line katalogu. Obilnářské listy, 8, 2000, 3, s.61-62, 67-70 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů