Klemová Zuzana - publikace

 Autor a spoluautor publikací

 SPITZER Tomáš - KLEMOVÁ Zuzana:
Regulace výšky porostu máku aplikací morforegulátorů. (Management of poppy stand height using growth regulators).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 27-29 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/regulace_vysky_porostu_maku

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape.
Plant Protection Science, 48, 2012, 3, 105-109 ISSN: 1212-2580
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/69651.pdf

 SPITZER Tomáš - BÍLOVSKÝ Jan - KLEMOVÁ Zuzana - SEIDENGLANZ Marek: Ekonomika aplikací insekticidů proti stonkovým krytonoscům. (Economy of the application of the insecticides against stem weevils).
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 35-37 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2012/35-37

VÁŇOVÁ Marie - KLEMOVÁ Zuzana:
Vliv výskytu chorob na nouzové dozrávání obilnin.
Agromanuál, 6, 2011, 8, 22-26 ISSN: 1801-7673

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan: Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

SPITZER Tomáš - MATUŠINSKY Pavel - KLEMOVÁ Zuzana - KAZDA Jan:
Management of sunflower stand height using growth regulators.
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 8, 357-363 ISSN: 1214-1178  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/44517.pdf

KLEMOVÁ Zuzana - SVAČINOVÁ Ivana - KLEM Karel - JAGOŠOVÁ Lenka - MATUŠINSKY Pavel:
Chundelka metlice s rezistencí k inhibitorům ALS – příčiny selekce rezistentních populací. (Silky bent-grass resistant to ALS inhibitors – causes of resistant populations selection). Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 91-95 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

VÁŇOVÁ Marie - KLEMOVÁ Zuzana - SPITZEROVÁ Dagmar - BENADA Jaroslav: Mazlavá a zakrslá sněť na ozimé pšenici. (Common and dwarf bunts on winter wheat). Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 77-82 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-2-10.pdf

KLEM Karel - KLEMOVÁ Zuzana - MÍŠA Petr:
Faktory ovlivňující obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a možnosti ovlivnění.
Konference "Sladovnický ječmen - přiměřená ekonomika, vysoký výnos a kvalita zrna".
Nový výzkum a komplexní poznatky pro uplatnění v praxi: Kompendium 2009 ke konferencím 8. -11. 2. 2009 Libčany, Praha - Suchdol, Mendelu v Brně, Vsisko / ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně, 2010, 24-28

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana - MÍŠA, Petr
Faktory ovlivňující obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene a možnosti ovlivnění.Konference "Sladovnický ječmen - přiměřená ekonomika, vysoký výnos a kvalita zrna". Nový výzkum a komplexní poznatky pro uplatnění v praxi: Kompendium 2009 ke konferencím 8. -11. 2. 2009 Libčany, Praha - Suchdol, Mendelu v Brně, Vsisko / ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně. Praha, ČZU, 2010, s. 24-28.

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - KLEMOVÁ, Zuzana
Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí vdaném roce. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 115-118.

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana - MÍŠA, Petr
Poléhání jarního ječmene - hlavní faktory a systémy regulace. Obilnářské listy, 17, č. 2, 2009, s. 46-53.

 KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Možnosti prognózy napadení ozimé pšenice listovými skvrnitostmi na základě údajů o průběhu počasí - zkušenosti s přístrojem Septoria Timer a vývoj modelu predikce. (Possibilities of prognosing the infection of winter wheat by leaf blotches based on the data on weather course - experience with a Septoria-Timer instrument and the development of a prediction model) Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.77-82 Česká republika

KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Vliv dávky, termínu a formy dusíkaté výživy ozimé pšenice na výskyt listových chorob a výnosový efekt fungicidní ochrany. (Effects of rate, timing and form of nitrogen nutrition in winter wheat on the abundance of leaf diseases and yield effects due to fungicidal control) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.121-126 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Správná zemědělská praxe v ochraně rostlin (SZP) a Cross compliance (CC). (Good agricultural practice in plant protection /GAP/ and Cross compliance /CC/) Správná zemědělská praxe. Sborník referátů, 2006, s.47-52 Česká republika

 

Akce dokumentů