Klemová Zuzana

Ing. Zuzana Klemová

Vystudovala MZLU v Brně. V Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o. pracuje na oddělení Ochrany rostlin a agrotechniky. Podílí se na pokusech k ověřování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin podle zásad správné pokusnické praxe (GEP). Vedle pokusnické činnosti má na starosti administrativu pracoviště GEP a zabývá se právními předpisy z oblasti ochrany rostlin a správnou praxí v ochraně rostlin v rámci požadavků Cross-compliance. Ve firmě Agrotest fyto, s.r.o. řeší výzkumné projekty v oblasti integrované ochrany ječmene a pšenice a klasových chorob obilnin - sněti rodu Tillecia. Dva roky se podílela na vývoji expertního a informačního systému Agrokrom. Pracovala na mezinárodním projektu eFarmer-Interreg IIIC ("Povzbuzování podnikatelské konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje ve venkovských oblastech") v oblasti evidence v ochraně rostlin.

Publikační činnost od roku 2000

Vybrané publikace:
VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana, Správná zemědělská praxe v ochraně rostlin (SZP) a Cross compliance (CC). Správná zemědělská praxe. Sborník referátů, 2006, s.47-52, ISBN 80-903840-0-5
KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana, Možnosti prognózy napadení ozimé pšenice listovými skvrnitostmi na základě údajů o průběhu počasí - zkušenosti s přístrojem Septoria Timer a vývoj modelu predikce. Obilnářské listy, 16, 2008, 3, s.77-82, ISSN: 1212-138X
KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana. Vliv dávky, termínu a formy dusíkaté výživy ozimé pšenice na výskyt listových chorob a výnosový efekt fungicidní ochrany. Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.121-126, ISSN: 1212-138X
Klem, Karel - Klemová, Zuzana - Míša, Petr : Poléhání jarního ječmene - hlavní faktory a systémy regulace. (Lodging of spring barley - main factors and systems of control) . Obilnářské listy, 17, 2009, 2, 46-53 ISSN: 1212-138X

Akce dokumentů