Kadlíková Michaela - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

NESVADBA Zdeněk - ŠPUNAR Jaroslav - KADLÍKOVÁ Michaela:
Fabian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů. (Fabian - a novelty in the collection of two-row winter barley varieties).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 27-29 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/27-29

  NESVADBA Zdeněk - ŠPUNAR Jaroslav - KADLÍKOVÁ Michaela:
Fabian Two-row winter barley.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 4, 175-177 ISSN: 1212-1975  
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/106703.pdf

MATUŠINSKY Pavel - POLIŠENSKÁ Ivana - KADLÍKOVÁ Michaela - TVARŮŽEK Ludvík - SPITZEROVÁ Dagmar - SPITZER Tomáš:
Dynamics of T-2 toxin synthesis on barley ears.
Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 2013, 3-4, 114-1122

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela - KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír:
Vliv evoluce a lidské činnosti na dosažení současné úrovně odrůd pšenice a odhad dalšího vývoje.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie Piešťany, 6. novembra 2012, 12-19  

KADLÍKOVÁ Michaela - MILOTOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina:
Je dostatečně využívána současná biodiverzita ovsa?. (Is the current oat biodiversity used sufficiently?).
Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme, 2012, 48-51

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela:
Zamyšlení nad minulostí a budoucností pšenice.
Úroda, 59, 2011, 8, příloha Pšenice, s. 4-9 ISSN: 0139-6013  

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela - KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír:
Změny pšenice způsobené šlechtěním.
Šlechtitelský seminář 2012: Pšenice 2012, "Od genomu po chleba". Praha 5. - 6. prosince 2012, 10-20

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela:
Zamyšlení nad minulostí a budoucností pšenice.
Úroda, 59, 2011, 8, příloha Pšenice, s. 4-9 ISSN: 0139-6013  

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela - KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír:
Změny pšenice způsobené šlechtěním.
Šlechtitelský seminář 2012: Pšenice 2012, "Od genomu po chleba". Praha 5. - 6. prosince 2012, 10-20

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim: Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela:
Zamyšlení nad minulostí a budoucností pšenice.
Úroda, 59, 2011, 8, příloha Pšenice, s. 4-9 ISSN: 0139-6013

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim: Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013

Nesvadba, Zdeněk, - Špunar, Jaroslav, - Kadlíková, Michaela : Fabian - novinka v sortimentu dvouřadých ozimých ječmenů. (Fabian - a novelty in the collection of two-row winter barley varieties) . Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 27-29 ISSN: 1212-138X
Výsledek projektu: MSM2532885901, RO0211

Kadlíková, Michaela - Milotová, Jarmila, - Vaculová, Kateřina, : Je dostatečně využívána současná biodiverzita ovsa?. (Is the current oat biodiversity used sufficiently?) . Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme, 2012, 48-51
Výsledek projektu: RO0211

Martinek, Petr, - Vyhnánek, Tomáš - Podhorná Jana - Novotná, Pavla - Vaculová, Kateřina, - Kadlíková, Michaela - Jirsa, Ondřej, - Kurečka, Radim : Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing . Úroda : Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013.
Výsledek projektu: QI91B095

Martinek, Petr, - Kadlíková, Michaela - Křen, Jan, - Neudert, Lubomír, : Vliv evoluce a lidské činnosti na dosažení současné úrovně odrůd pšenice a odhad dalšího vývoje. . Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín : Zborník z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie Piešťany, 6. novembra 2012 / Editor: Valéria Šudyová, 12-19
Výsledek projektu: ME10063; QI111A133

Martinek, Petr, - Kadlíková, Michaela : Zamyšlení nad minulostí a budoucností pšenice. . Úroda : Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 59, 2011, 8, příloha Pšenice, s. 4-9 ISSN: 0139-6013.

Martinek, Petr, - Kadlíková, Michaela - Křen, Jan, - Neudert, Lubomír, : Změny pšenice způsobené šlechtěním. . Šlechtitelský seminář 2012 : Pšenice 2012, "Od genomu po chleba". Praha 5. - 6. prosince 2012, 10-20
Výsledek projektu: QI111A133

 

Akce dokumentů