Kadlíková Michaela

Ing. Michaela Kadlíková

2004-2010 Mendelova univerzita v Brně, fakulta zahradnická, obor: Zahradnictví, Diplomová práce: Možnosti využití speciálních organických hnojiv při produkci dřevin v kontejnerech

od r. 2011 pracuje ve společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o. na Oddělení genetiky a šlechtění
 
Řešené projekty:

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
Řešení projektu: 2012-2016

QI111B044 - Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech
Řešení projektu: 2011-2014

QJ1310055 - Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů
Řešení projektu: 2013-2017

Publikační činnost:

Akce dokumentů