Edler Stanislav - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

Tichý František - Špunar Jaroslav - Edler Stanislav:
Pěstování dvouřadého ozimého ječmene a praktické zkušenosti.
Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 60, 2012, 7, 60-62 ISSN: 0139-6013
RO0211 MZe Jrec 

Tichý František - Edler Stanislav:
Výživa a hnojení ozimé pšenice před setím.
Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 59, 2011, 9, 10-12 ISSN: 0139-6013  
  
Edler Stanislav - Tichý František:
Termín výsevu a výsevek u pekárenské ozimé pšenice.
Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 58, 2010, 7, 62-63 ISSN: 0139-6013  
QG50041 MZe rec
 
Martinek Petr - Mikulcová Jarmila - Tichý František - Edler Stanislav - Denešová Olga - Woś Janina - Woś Henryk:
Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. (Pawo - a novelty in the winter triticale assortment).
Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 57, 2009, 1, 10-11 ISSN: 0139-6013  
MSM2532885901 MŠMT rec 
 
Tichý František - Edler Stanislav - Martinek Petr:
Doporučené minimální dávky hnojení.
Zemědělec : odborný a stavovský týdeník, 17, 2009, 29, 10 ISSN: 1211-3816  
MSM2532885901 MŠMT
 
Tichý František - Edler Stanislav - Benada Jaroslav:
Praktické zkušenosti s virózami. (Practical experience with viral diseases).
Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 57, 
2009, 10, 10-11 ISSN: 0139-6013
MSM2532885901 MŠMT rec 

Palík Slavoj - Burešová Iva - Edler Stanislav - Sedláčková Irena - Tichý František - Váňová Marie:
Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice. Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o. 2009. 66s. ISBN: 978-80-86888-07-1  
  http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20102030166_1.pdf QG50041, QC1096 MZe MSM2532885901 MŠMT

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - MARTINEK, Petr
Doporučené minimální dávky hnojení. Zemědělec,17, č. 29, 2009, s. 10.

MARTINEK, Petr - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - DENEŠOVÁ, Olga - WOŚ, Janina - WOŚ, Henryk
Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. (Pawo - a novelty in the assortment of winter triticale) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.139 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Podzimní ošetření ozimé pšenice proti plevelům. (Autumn weed control in winter wheat) Úroda, 56, 2008, 9, s.31-33 Česká republika

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Loňský výskyt chorob v ozimé pšenici. (Last-year disease incidence in winter wheat) Úroda, 55, 2007, 4, s.39-41 Česká republika

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František
Ochrana ozimých obilnin proti plevelům časně na jaře. (Weed control winter cereals in early spring) AGRO, 12, 2007, 2, s.12-14 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Aplikace regulátorů růstu na podzim u ozimé pšenice a ozimého ječmene. (Application of growth regulators to winter wheat and winter barley in autumn) AGRO, 11, 2006, 9-10, s.37-40 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav - SVOBODOVÁ, Ilona - COUFALOVÁ, Olga
Ozimou pšenici bude třeba podpořit. (Winter wheat will be in need of support) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 14, 2006, 14, s.37 Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - EDLER, Stanislav
Pozor na škůdce v obilninách. (Mind the pests in cereal crops) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 22, s.25 Česká republika

TICHÝ, František - SEDLÁČEK, Josef - EDLER, Stanislav
Co v praxi znamená nitrátová směrnice. (What does the nitrate direction mean in agricultural practice?) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 1, s.23

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Nastala doba škůdců v obilninách. (Time of pests in cereal crops has come on) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 12, 2004, 25, s.13 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Regenerační dávka dusíku k ozimé pšenici a k ozimému ječmeni. (Nitrogen regeneration rate to winter wheat and winter barley) Úroda, 52, 2004, 3, s.13 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Regulátory růstu při podzimním ošetření. (Growth regulators in autumn treatments) Úroda, 52, 2004, 9, s.tem. příl. Podzimní ošetření, s. 1-2 Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - EDLER, Stanislav
Stav porostů obilnin koncem února 2004. (The state of cereal stands in late February 2004) AGRO, 9, 2004, 4, s.72-73 Česká republika

MARTINEK, Petr - EDLER, Stanislav
Dodržet asi poloviční zastoupení zimovzdorných odrůd pšenice. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 11, 2003, 35, s.11 Česká republika Kr

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Faktory ovlivňující výskyt fuzarióz v klasech ozimé pšenice. AGRO, 8, 2003, 4, s.23 Česká republika Jn

 TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - RUŠÁK, Lubomír - PETERA, Libor
Pěstování jarního krmného ječmene v horších podmínkách. Úroda, 51, 2003, 12, s.12-15 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Podzimní aplikace regulátorů růstu u ozimých obilovin. AGRO, 8, 2003, 9-10, s.34-35 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Pěstební technologie ozimého žita. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 11, 2003, 35, s.12-13 Česká republika Kr

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Pěstování hrachu může pomoci dotační titul. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 45, s.17 Česká republika Kr

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František
Časné jarní ošetření pšenice ozimé kontaktními herbicidy. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 35, s.12 Česká republika Jn

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František
Podzimní ošetření ozimých obilnin kontaktními herbicidy. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 21, s.18 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Zkušenosti s aplikací regulátorů růstu v ozimé pšenici. Úroda, 50, 2002, 10, s.15-17 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Stav porostů ozimů k 25. březnu. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 15, s.11 Česká republika Kr

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Virózy ohrožují ozimé obilniny. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 20, s.10 Česká republika Jn

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav
U ozimů lze předpokládat dobré výnosy. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 30, s.12 Česká republika Jn

JANČÍK, Jan - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Zhodnocení rentability pěstování hrachu setého v podmínkách České republiky. Farmář, 7, 2001, 7-8, s.25-26 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Ošetření porostů pšenice ozimé regulátory růstu. AGRO, 6, 2001, 9-10, s.16-19 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - TVARŮŽEK, Ludvík
Jarní ošetření ozimých obilnin přizpůsobit stavu porostů. Doporučení pro jaro 2001. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2001, 7, s.13 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Předcházet škodám z viróz ozimů. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 19, s.16 Česká republika Jn

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František
Stav porostů ozimů zatím nezavdává pěstitelům důvod k pesimismu. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2000, 8, s.13 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Stav porostů ozimů je lepší na Moravě. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2000, 18, s.10-11 Česká republika Jn

 

Akce dokumentů