Denešová Olga - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

POKORNÝ Eduard - DENEŠOVÁ Olga - PODEŠVOVÁ Jitka:
Potřebuje nepoškozenou půdu.
Úroda, 61, 2013, 12, 40 ISSN: 0139-6013

DENEŠOVÁ Olga - BRTNICKÝ Martin - PODEŠVOVÁ Jitka - POKORNÝ Eduard:
Výnosové deprese jako důsledek heterogenity půdního pokryvu. (Crop depressions as a result of the heterogenity of soil cover).
Úroda, 59, 2011, 3, 29-32 ISSN: 0139-6013

POLIŠENSKÁ Ivana - Pfohl-Leszkowicz Annie - Hadjeba K. - DOHNAL Vlastimil - JIRSA Ondřej - DENEŠOVÁ Olga - JEŽKOVÁ Alena - MACHARÁČKOVÁ P.:
Occurrence of ochratoxin A and citrinin in Czech cereals and comparison of two HPLC methods for ochratoxin A detection.
Food Additives and Contaminants, Part A, 27, 2010, 11, 1545-1557

DENEŠOVÁ Olga - POKORNÝ Eduard - PODEŠVOVÁ Jitka - BRTNICKÝ Martin:
Dopady různých způsobů hospodaření na kvalitu černozemních půd. (Effects of different management methods on the quality of chernozem soils).
Obilnářské listy, 18, 2010, 4, 107-110 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-4-10.pdf

POKORNÝ Eduard - DENEŠOVÁ Olga - PODEŠVOVÁ Jitka - BRTNICKÝ Martin:
Změny kvality černozemí luvických způsobené zemědělskou činností. (Changes of quality of luvic chermozems caused by agricultural activities).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12, 549-552 ISSN: 0139-6013

POKORNÝ Eduard - DENEŠOVÁ Olga:
Komplexní vedení porostů obilnin.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 56 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-2010.pdf

MARTINEK, Petr - MIKULCOVÁ, Jarmila - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - DENEŠOVÁ, Olga - WOŚ, Janina - WOŚ, Henryk
Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. Úroda, 57, č. 1, 2009, s. 10-11.

DENEŠOVÁ, Olga - BRTNICKÝ, Martin - POKORNÝ, Eduard - VLČEK, Vítězslav – PODEŠVOVÁ, Jitka -STŘALKOVÁ, Radomíra.
Air temperature change in the Kroměříž territory for the years 1956-2005. Conference information: International Scientific Conference on Sustainable Development and Bioclimate, Oct. 05-08, 2009, Stara Lesna, Slovakia, s. 10-11.

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga
Minerální dusík v půdě a regenerační hnojení v roce 2009. Farmář 15, č. 3, 2009, s. 17-19.

POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie. - HADJEBA, K. - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - DENEŠOVÁ, Olga - JEŽKOVÁ, Alena - MACHARÁČKOVÁ, P.
Ochratoxin a citrinin v obilovinách sklizených v ČR: srovnání metod HPCL a ELISA. Mykotoxíny 2009. Zborník prednášok z V. odborného semináru s medzinárodnou účasťou Bratislava 15. -16.10. 2009. Praha, VŠCHT 2009, s. 31-38.

CHUTNÁ, Helena - DENEŠOVÁ, Olga
Obilniny zatím bez chorob. (Cereal crops are free of diseases for the time being) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 16, 2008, 23, s.19 Česká republika

MARTINEK, Petr - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - DENEŠOVÁ, Olga - WOŚ, Janina - WOŚ, Henryk
Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. (Pawo - a novelty in the assortment of winter triticale) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.139 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga
Předjarní zásoba minerálního dusíku. (Mineral nitrogen reserve before spring) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 16, 2008, 10, s.18 Česká republika

DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard
Předjarní zásoba minerálního dusíku. (Mineral nitrogen supply before the spring) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 14, 2007, 10, s.17 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Jitka - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka
Jaro přichází dřív, léto se prodlužuje. (The spring comes earlier, the summer becomes longer) Obilnářské listy, 15, 2007, 3, s.66-67 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga
Klimatické změny a vlastnosti půdy v oblasti střední Moravy. (Climatic changes and soil properties in Central Moravia) Úroda, 55, 2007, 3, s.68-69 Česká republika

DENEŠOVÁ, Olga - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - POKORNÝ, Eduard
Změny kvality humusu a biologické aktivity diagnostikují poruchy půdy. (Changes in humus quality and biological activity diagnose soil disturbance) Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.28-30 Česká republika

CHUTNÁ, Helena - DENEŠOVÁ, Olga
Výskyt virových chorob u obilnin. (Occurrence of viral diseases in cereals) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 14, 2006, 33, s.18 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga
Degradace půd v oblasti střední Moravy. (Soil degradation in the region of central Moravia) Planeta, XIV, 2006, 12: Problematika desertifikace v České republice. Sborník přednášek ze semináře konaného ve dnech 5. - 6. září 2006 na MZLU v Brně, s.19-21 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga
Limitní hodnoty půdních vlastností pro pěstování obilnin. (Boundary values of soil properties for growing cereal crops) Úroda, 54, 2006, 1, s.8-9 Česká republika

DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard
Efektivní výživa rostlin - hodnocení rozborů rostlin pšenice ozimé. (Effective plant nutrition - evaluation of winter wheat plant analyses) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 19, s.46 Česká republika

DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard - HRZA, Milan
Startujeme projekt Efektivní výživa rostlin. (We start the project Effective Plant Nutrition) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 12, s.46 Česká republika

DENEŠOVÁ, Olga - POKORNÝ, Eduard - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka
Ing. Vladimír Bezděk, CSc. odešel. (Ing. Vladimír Bezděk, CSc. passed away) Obilnářské listy, 12, 2004, 1, s.8 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - DENEŠOVÁ, Olga
Proč předplodina rozhoduje o výnosu jarního ječmene. (Why does the previous crop decide about yield of spring barley) Agrární obzor, 7, 2004, 4, příloha Vše pro sladovnický ječmen, s.20-21 Česká republika

POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka
Změny klimatu z pohledu regionálního. (Climatic changes from the regional point of view) Obilnářské listy, 12, 2004, 3, s.64-68 Česká republika

STŘALKOVÁ, Radomíra - POKORNÝ, Eduard - DENEŠOVÁ, Olga - PODEŠVOVÁ, Jitka
Biologická aktivita půdy ; Vybrané kapitoly z metodiky. Obilnářské listy, 9, 2001, 4, s.81-84 Česká republika čas Jn

POKORNÝ, Eduard - STŘALKOVÁ, Radomíra - PODEŠVOVÁ, Jitka - DENEŠOVÁ, Olga
Vliv ročníku na vybrané vlastnosti ornic v oblasti Hané. Obilnářské listy, 8, 2000, 3, s.72-75 Česká republika Jn

Akce dokumentů