« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Denešová Olga

Ing. Olga DENEŠOVÁ

Odborné zaměření/specializace: samostatný odborný poradce
 technologické poradenství,dotované poradenství v rámci dotačního titulu Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření I.3.4. využití poradenských služeb, spoluúčast na řešení vědeckých projektů.

 Technologické poradenství je zaměřeno na doporučování cílených efektivních zásahu v oblasti výživy a ochrany rostlin, zpracování půdy a v dalších oborech zemědělské činnosti. Doporučení se opírá o výsledky terénního šetření, laboratorní rozbory a standardy získané dlouhodobým sledováním zapracované do programů Efektivní výživa rostlin  a Zdravá půda Výstupem jsou kritéria hodnocení výživného stavu rostlin v průběhu celé vegetace a stanovení ekologických limitů pro orné půdy. Po porovnání standardů s aktuálním stavem je možné provést návrh výživářských a zúrodňujících opatření. Zemědělské praxi je zprostředkován přenos nových vědeckých informací a poznatků  formou odborných seminářů a písemných informací tak, aby byly prakticky využitelné.

V rámci dotačního poradenství Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, opatření I.3.4. využití poradenských služeb jsou zemědělcům poskytovány poradenské služby k dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe (povinné požadavky na hospodaření  - PPH, podmínky dobrého zemědělského a enviromentálního stavu  - DZES).
V letech 2007 – 2011  zapojena do řešení projektu Hodnocení zemědělského půdního fondu ze zohledněním ochrany životního prostředí.

 

Vzdělání / odborná kvalifikace / praxe v oboru: 
1972 - 1977         Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta, obor rostlinná výroba
1977 - 1978         Zemědělské družstvo Družba Kroměříž,  nástupní praxe
1978 - 2003         Agrochemický podnik a.s. Kroměříž,  vedoucí útvaru odborných služeb,  vedoucí úseku výživy rostlin, samostatný agronom výživy rostlin
2003 - 2005         NAVOS, a.s. Kroměříž,   vedoucí útvaru odborných služeb
2005 - doposud  Zemědělský výzkumný ústav, s.r.o.  Kroměříž, zařazení odborný poradce

Soudní znalec – jmenovaný Krajským soudem Brno, obor oceňování, bonitace a hygiena zemědělské půdy 
Akreditovaný poradce Mze - akreditační certifikát 009/2003
Osoba odborně způsobilá   k zacházení s přípravky na ochranu rostlin, č.j. SRS 008106/2007


Řešené projekty:

QH72257  Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí

 

Publikační činnost od roku 2000

Vybrané publikace:

DENEŠOVÁ , O., POKORNÝ, E.: Vliv klimatických podmínek na výnos  obilovin v okrese Kroměříž v období 1961 - 1995. Zpravodaj ACHP  Kroměříž 8/95, str. 49-62.

POKORNÝ, E., Denešová,O.: Vliv snížení intenzity hospodaření na  změnu vlastností ornic. Sborník z vědecké konference JU v Č.  Budějovicích. JU Č.Budějovice 1995, str. 43 - 47.

POKORNÝ, E., DENEŠOVÁ , O., Ekologické půdní limity. Obilnářské listy  3/95, str. 42

BRTNICKÝ, M., VLČEK, V., POKORNÝ, E., DENEŠOVÁ , O., .: Míra pedokompakce půdního typu kambizem na vybraných pozemcích. Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí: Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. ÚZEI Praha, 2008, str. 144 – 153, ISBN 978-80-86671-56-7

Akce dokumentů