« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Benada Jaroslav - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

BENADA, Jaroslav:

Polní odolnost a změny náchylnosti rostlin.
Úroda, 59, 2011, 8, 64 ISSN: 0139-6013

VÁŇOVÁ Marie - KLEMOVÁ Zuzana - SPITZEROVÁ Dagmar - BENADA Jaroslav: Mazlavá a zakrslá sněť na ozimé pšenici. (Common and dwarf bunts on winter wheat). Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 77-82 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-2-10.pdf

BENADA, Jaroslav:
Využití hodnot redoxního potenciálu půdy ve výživě rostlin.
Úroda, 58, 2010, 5, 8-10 ISSN: 0139-6013  

BENADA, Jaroslav

VÝZNAM HODNOT REDOXNÍCH POTENCIÁLŮ PRO FYZIOLOGII CELISTVOSTI ROSTLINY
THE SIGNIFICANCE OF REDOX POTENTIAL FOR THE PHYSIOLOGY OF PLANT NTEGRITY
Výzkum celistvosti rostliny ve výzkumu, šlechtění a produkci rostlin. Praha  Ruzyně 2013, str. 146-151.

BENADA, Jaroslav: 
Odolnost révy vinné proti peronospoře (Plasmopara viticola) z hlediska redoxních potenciálů. (The resistance of grape vine against downy mildew (Plasmopara viticola) from the point of redox potentials).
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 14-16 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/14-16

BENADA, Jaroslav - SPITZEROVÁ, Dagmar - VÁŇOVÁ, Marie:
Výskyt snětí na pšenici v roce 2012 a nový pohled na parazitismus. (Incidence of smuts on wheat in the year 2012 and new concept of parasitism).
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 105-108 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/4-2012/105-108

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - BENADA, Jaroslav: 
Prašná sněť na pšenici (Ustilago tritici). Loose Smut of Wheat.
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 66-67 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/prasna-snet-na-psenici

BENADA, Jaroslav
A non-invasive method for redox potential measurement. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 15-18.

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Praktické zkušenosti s virózami. Úroda, 57, č. 10, 2009, s. 10-11.

BENADA, Jaroslav
A non-invasive method for redox potential measurement (Neinvazní metoda měření redoxních potenciálů u rostlin). Obilnářské listy, 17, 2009, 4, s.15-18 Česká republika

BENADA, Jaroslav
Redoxní potenciál a pH u rostlin a jejich funkce v odolnosti rostlin k chorobám a v rostlinné fyziologii - přehled dosavadních výsledků. (Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology) Obilnářské listy, 16, 2008, 4, s.114-117 Česká republika

BENADA, Jaroslav
Rozlišování druhů fuzárií v obilninách. Rostlinolékař, 19, 2008, 1, s.29 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Podzimní ošetření ozimé pšenice proti plevelům. (Autumn weed control in winter wheat) Úroda, 56, 2008, 9, s.31-33 Česká republika

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Loňský výskyt chorob v ozimé pšenici. (Last-year disease incidence in winter wheat) Úroda, 55, 2007, 4, s.39-41 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MIKOLÁŠOVÁ, Renata
Sněť zakrslá, problémy a otázky. (Dwarf bunt, problems and questions) Úroda, 55, 2007, 4, s.47-49 Česká republika

PALÍK, Slavoj - BENADA, Jaroslav - MARTINEK, Petr - VACULOVÁ, Kateřina - TICHÝ, František
Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006. (Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest) Obilnářské listy, 14, 2006, 4, s.69-71 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav - SVOBODOVÁ, Ilona - COUFALOVÁ, Olga
Ozimou pšenici bude třeba podpořit. (Winter wheat will be in need of support) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 14, 2006, 14, s.37 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - BENADA, Jaroslav
Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in the Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. (Přehled výskytu snětí /Tilletia caries a Tilletia controversa/ v České republice a náchylnost odrůd ozimé pšenice) Plant Protection Science, 42, 2006, 1, s.21-25 Česká republika

BENADA, Jaroslav
Problematika sněti zakrslé v ČR. (Problems of dwarf bunt in the Czech Republic) AGRO, 10, 2005, 6, s.20-21 Česká republika

BENADA, Jaroslav
Sněti napadající obiloviny. (Bunts infecting cereal crops) Farmář, 11, 2005, 7 Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - EDLER, Stanislav
Pozor na škůdce v obilninách. (Mind the pests in cereal crops) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 22, s.25 Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vše pro omezení výskytu mykotoxinů. (All measures to limit mycotoxin occurrence) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 13, 2005, 36, s.25,27 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Rozšíření mazlavých snětí. (Occurrence of bunts /Tilletia spp./) Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.1-4 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici. Osivo a sadba VII. odborný a vědecký seminář: Sborník referátů, 10. února 2005, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2005 s. 37-42.

BENADA, Jaroslav
Hubení pampelišky a sedmikrásky v trávnících a nebezpečí reziduí Lontrelu. (Destroy of common dandelion and daisy in lawns and a danger of Lontrel residues) AGRO, 9, 2004, 9-10, s.62-63 Česká republika

BENADA, Jaroslav
Jak zabránit výskytu sněti zakrslé. (How to avoid dwarf bunt occurrence) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 12, 2004, 46, s.14

TICHÝ, František - BUREŠOVÁ, Iva - BENADA, Jaroslav
Agrotechnikou ke kvalitě produkce. (Agronomic practices towards grain quality) Farmář, 10, 2004, 11, s.14-16 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Nastala doba škůdců v obilninách. (Time of pests in cereal crops has come on) Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 12, 2004, 25, s.13 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Regulátory růstu při podzimním ošetření. (Growth regulators in autumn treatments) Úroda, 52, 2004, 9, s.tem. příl. Podzimní ošetření, s. 1-2 Česká republika

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav - EDLER, Stanislav
Stav porostů obilnin koncem února 2004. (The state of cereal stands in late February 2004) AGRO, 9, 2004, 4, s.72-73 Česká republika

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Faktory ovlivňující výskyt fuzarióz v klasech ozimé pšenice. AGRO, 8, 2003, 4, s.23 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Pěstební technologie ozimého žita. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 11, 2003, 35, s.12-13 Česká republika Kr

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Podzimní aplikace regulátorů růstu u ozimých obilovin. AGRO, 8, 2003, 9-10, s.34-35 Česká republika Jn

TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav
Rezervy v pěstování pluchatého ovsa. Úroda, 51, 2003, 5, s.22-23 Česká republika Jn

TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - BENADA, Jaroslav
Pěstování hrachu může pomoci dotační titul. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 45, s.17 Česká republika Kr

BENADA, Jaroslav
O estado biofísico das plantas e a sua funçăo no mecanismo da resistencia as doenças. Biophysical states in plantes and their function in the mechamism of resistance to diseases and in plant physiology Revisao Anual de Patologia de Plantas, 10, 2002, s.347-372 Brazílie Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Stav porostů ozimů k 25. březnu. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 15, s.11 Česká republika Kr

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Virózy ohrožují ozimé obilniny. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 20, s.10 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav
Virus žluté zakrlosti ječmene (Barley Yellow Dwarf Virus - BYDV). AGRO, 7, 2002, 8, s.16-17 Česká republika Jn

EDLER, Stanislav - TICHÝ, František - BENADA, Jaroslav
U ozimů lze předpokládat dobré výnosy. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 30, s.12 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav - TVARŮŽEK, Ludvík
Jarní ošetření ozimých obilnin přizpůsobit stavu porostů. Doporučení pro jaro 2001. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2001, 7, s.13 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TICHÝ, František - EDLER, Stanislav
Předcházet škodám z viróz ozimů. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 19, s.16 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav
Redox potential in plants and its function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology. (Redox potenciál u rostlin a jeho role v mechanismech rezistence k chorobám a fyziologii rostlin.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.54 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav
Současný stav ozimů a výhled. AGRO, 6, 2001, 2, s.5 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav - TVARŮŽEK, Ludvík
Výskyt larev much a viróz u porostů ozimých obilnin na jaře roku 2001. Obilnářské listy, 9, 2001, 3, s.62 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav
Výskyt snětí na pšenici v roce 2001. AGRO, 6, 2001, 11-12, s.15 Česká republika Jn

HRABALOVÁ, Hana - BENADA, Jaroslav - KLEM, Karel
Klíčení svízele přítuly (Galium aparine). Germination of cleavers (Galium aparine). Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.271-272 Česká republika Jn

POSPÍŠIL, Antonín - BENADA, Jaroslav - NEDOMOVÁ, Lenka - POLIŠENSKÁ, Ivana
Incidence variability of wheat bunts (Tilletia caries (DC) Tul. and T. laevis Kühn) in field trials. (Variabilita výskytu mazlavých snětí na pšenici (Tilletia caries (DC) Tul. a T. Laevis Kühn) v polních pokusech) Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz Journal of Plant Diseases and Protection, 107, 2000, 1, s.74-80 Německo Jn

BENADA, Jaroslav
Co bylo příčinou poklesu výnosů raných odrůd pšenice na Moravě v roce 1999 - I. část, úvodní komentář. Obilnářské listy, 8, 2000, 3, s.56-57 Česká republika Jn

BENADA, Jaroslav
Význam biofyzikálních stavů pro fytopatologii a fyziologii rostlin. Elektřina a lesní stromy. Sborník z konference, Ostrava, říjen 2000, 2000, s.40-48 Česká republika Kr

BENADA, Jaroslav
Význam biofyzikálních stavů pro fytopatologii a fyziologii rostlin. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.140-141 Česká republika Kr

BENADA, Jaroslav
Měření redoxních potenciálů v rostlině a jejich význam. Biologické listy, 65, 2000, 3-4, s.259-261 Česká republika Jn

Akce dokumentů