« duben 2018 »
duben
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 

Benada - Jaroslav

Jaroslav BenadaJaroslav Benada, Doc. Ing. Dr. CSc.                                                                                                                                     

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně v r. 1951

1952-60 Na Vysoké škole zemědělské v Brně jako řádný aspirant a pak odborný asistent na ústavu ochrany rostlin

1960-93 Ve Výzkumném ústav obilnářském v Kroměříži jako výzkumný pracovník v ochraně rostlin

1993 odešel do důchodu a působí jako poradce v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o.

V letech 1953-1960 působil jako vědecký redaktor, jako vedoucí kolektivu 60ti spoluautorů a autor některých částí čtyřdílného kompendia Zemědělské fytopatologie.

V letech 1960-1968 byl vědeckým redaktorem a autorem části o chorobách obilnin ve sbírce Atlasů chorob a škůdců kulturních rostlin (obilniny, luskoviny, olejniny, řepa).

Publikoval 150 původních vědeckých prací a 180 populárních prací v oblasti ochrany obilnin a jiných plodin.

Byl spoluautorem řady publikací o pěstování obilnin a autorem naučného filmu o rzích na obilninách.

Od roku 1961 se zabýval otázkami podstaty odolnosti rostlin k chorobám a v tomto výzkumu pokračuje.

Vypracoval novou hypotézu o podstatě odolnosti rostlin k chorobám: "Podstata odolnosti spočívá v možnosti parasita dýchat (realizovat terminální oxidaci) v hostitelském pletivu a tak získávat energii pro své metabolické procesy. Parasit při tom využívá specifickou terminální oxidoreduktázu hostitele. V buňce a v pletivech není volný kyslík a všechna terminální oxidoredukce se uskutečňuje ve vnější plasmalemě periferních buněk". 

Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin.
Výzkum biofyzikálních stavů v rostlinách byl zahájen před padesáti lety ve spojitosti s hledáním příčiny odolnosti  rostlin proti chorobám.
Pozornost byla zaměřena na proměnlivou odolnost obilnin  k obligátním parazitům jako je padlí a rzi. Bylo třeba najít faktor, který se mění  během ontogeneze a vlivem vnějších podmínek.

Considerations about the resistance of barley against the powdery mildew (Erysiphe graminis DC.) from the point of view oxidation-reduction potentials. (1964)
Die veranderungen in der resistenz gegen mehltau und roste wahrend der ontogenetischen entwicklung der getreidearten. (1964)
The influence of pH of barley tissues on the symptoms caused by powdery mildew  (Erysiphe graminis DC.)  (1965)
Effect of CCC on oxidation-reduction potencials of cereals under the influence of environment.  (1966)
The gradients of oxidation-reduction potencials in cereals and the dependence of obligate parasites on the redox potencials of the host tissues. (1966)
The occurrence of telia ruts and of Cleistothecia of powdery mildew on cereals and an attempt to find a factor conditioning it. (1966)
The dependence on the pH of the host tissue for the production of uredia and telia in uromyces pisi (Pers.) de Bary. (1967)
The distribution of redox potentials and pH values in the leaves of cereal tillers during the stem extension. (1967)
Redox potential gradients in the flower. (1967)
A study on the correlation between the expansion of plant organs and oxidation reduction potencials. (1967)
The effect of wilting on the redox potential of cereal leaves. (1967)
The germination of cereal seeds and the anaerobic treatment of them from the point of viw of redox potentials. (1968)
The effect of IAA on the tropisms of Helianthus annuus L. seedings in the relationship width redox potential gradients. (1968)
The measurement of redox potential in plants and some applications on the growth and development of cereals. (1968)
Brown patches on leaves of barley in the ralationship to powdery mildew. (1969)
The effect of different conditions of cultivation of powdery mildew (Erysiphe graminis DC.) on the infectivity. (1970)
Chlorotic spots on cereal leaves as the expression of resistance against powdery mildew. (1970)
Observations on early phases of infection by powdery mildew (Erysiphe graminis DC.).(1970)
The testing of cereal correlation between the biophysical states in the host tissues and the susceptibility of cereals to powdery mildew (Erysiphe graminis DC.). (1971)
The growth of the roots of barley in the dependence on oxidation reduction potencial, nitrogen nutrition and aeration of nutrient  solution. (1972)
Použití redoxních potenciálů při studiu ekologie obilnin - The use of oxidation reduction potentials in the study of ecology of cereals. (1973)
Pokus o vysvětlení některých korelací u hrachu a lnu ze stanoviska redoxních potenciálů. (1986)
The nature of resistance of plants to obligate parasites. (1991)
The determination of stress effect on whea disposition to Septoria nodorum BERK. based on electric potencial. (1991)
K měření redoxního potenciálu v půdě. (1995)
Mechanism of plant disease resistance to obligate parasites in relation to biophysical states. (1997)
Význam biofyzikálních stavů pro fytopatologii a fyziologii rostlin. (1998)
Biophysical states in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology - review. (2002)
Redox potential in plants and its function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology. (2008)
A non-invasive method for redox potential measurement - Neinvazivní metoda měření redoxních potenciálů u rostlin. (2009)
Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin. Review. (2012)
Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology. Review. (2012)
Dynamic nature of plant disease resistance. (2013)
Forecasting of disease epidemics in cereals. (2015)
Direct redox potential (Eh) recording in plant tissue. (2016)
Hook formation in germinating seeds of dicotyledonous plants (sunflower Helianthus annuus). (2016)
Literatura - bibliography
  
     

Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin.


Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology.

 Stáhnout:     - 5.3MB

Vypracoval metodu měření redoxních potenciálů v živých pletivech rostlin a vysvětlil jejich význam pro odolnost rostlin a pro celistvost rostliny a další základní stránky fyziologie rostlin.

Dynamic nature of plant disease resistance

Přednášel na řadě národních a mezinárodních konferencí a kongresů s probletikou ochrany rostlin, odolnosti a fyziologie rostlin.

Neinvazní metoda měření redoxních potenciálů u rostlin

Články k biofyzikálním stavům rostlin

Publikační činnost od roku 2000

Vybrané publikované práce:

Benada J.: Empflindlichkeit von Getreidesorten gegenüber Beizmittel. (Citlivost odrůd obilnin k mořidlům.) Bericht über die Arbeitstagung 1992 Gumpenstein., 125-131

Benada J.: Measurement of redox potential in soil. Obilnářské listy (Cereal letters) 3: 48-49, 1995 (In Czech).

Benada J. Redoxní potenciál a pH u rostlin a jejich funkce v odolnosti rostlin k chorobám a v rostlinné fyziologii – přehled dosavadních výsledků.- Redox potential and pH  in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology. Review.Obilnářské listy (Cereal letters)16: 114-117, 2008

Benada J.: The nature of of resistance of plants to obligate parasites. Ochr.Rostl. 27: 9-14, 1991.

  

 

Akce dokumentů