Bajerová Eva - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

Bajerová Eva: 
Pšenice dosáhla rekordní ceny důsledkem snížení úrody suchem. 
Obilnářské listy, 16, 2008, 1, 16 ISSN: 1212-138X 
 
Bajerová Eva: 
Gaeumannomyces graminis - černání pat stébel. (Gaeumannomyces graminis - take-all). 
Obilnářské listy, 15, 2007, 3, 53-57 ISSN: 1212-138X
QG50081 NAZV rec 
 
Klem Karel - Babušník Jiří - Bajerová Eva: 
Dusíkatá výživa jarního ječmene - výsledky pokusů v roce 2006 na úrodných půdách a možnosti diagnostiky výživného stavu. ISBN: 978-80-86888-00-2 
Konference "Jarní ječmen - perfektní obilnina pro ČR", 2007, 34-39
 
Klem Karel - Babušník Jiří - Bajerová Eva: 
Kde jsou rezervy současných pěstitelských technologií sladovnického ječmene pro dosažení vysoké rentability?
(Where are reserves of current crop management practices of malting barley to achieve high profitability?).
ISBN: 978-80-86888-00-2 
Konference "Jarní ječmen - perfektní obilnina pro ČR", 2007, 19-21
 
Klem Karel - Babušník Jiří - Bajerová Eva: 
Výsledky pokusů s intenzitou pěstitelské technologie sladovnického ječmene s vyhodnocením vlivu předplodiny.
(Results of the trials with intensity of malting barley management practice with evaluation of preceding crop effect).
ISBN: 978-80-86888-00-2 
Konference "Jarní ječmen - perfektní obilnina pro ČR", 2007, 13-15
 
Klem Karel - Babušník Jiří - Bajerová Eva: 
Weed detection and assessment of comparative ability using chlorophyll fluorescence imaging and artificial neural networks.
(Detekce plevelů a stanovení komparativní schopnosti s využitím zobrazování chlorofylové fluorescence a umělých neuronových sítí).
Eighth International Conference on Precision Agriculture, 2006, 159
Akce dokumentů