WEB of Science

Přístupy vyhrazené pouze pro pracovníky společnosti Agrotest fyto, s.r.o.:

V rámci celonárodního konsorcia  WEB of Science (WOS) jsou k dispozici přístupy na několik databází provozovaných firmou Thomson Reuters.

Volbou "CITED REFERENCE SEARCH" je možno zjišťovat citovanost článků nebo autorů. Databáze JCR (Journal Citation Reports) dává informace o impakt faktorech časopisů.

V obou databázích (WOS a JCR), které jsou vzájemně propojeny, je obsaženo více než 19 milionů článků od 5 milionů autorů. Retrospektiva databáze sahá až do roku 1945.

JCR je databáze časopisů, kde lze hledat impakt faktor jednotlivých časopisů, medián IF kategorií a další veličiny hodnotící kvalitu časopisů. Všechny veličiny jsou založeny na počtu publikovaných článků a na počtu citací k těmto článkům. V databázi JCR lze vyhledávat podle disciplin, názvu časopisu, země vydání, ISSN atd. Měla by mimo jiné sloužit k výběru vhodných odborných časopisů pro publikování Vašich vlastních článků. Je také dobrým pomocníkem členům redakčních rad vědeckých časopisů nebo členům hodnotitelských komisí, kteří hledají kvalitní oponenty vědeckých článků nebo projektů. Samostatný přístup k databázi JCR: Journal Citation Reports. Ve stávající verzi lze zjišťovat IF zpětně od roku 1998

Akce dokumentů