Informace o výzkumu a vývoji

 

  • Seminář KRE 12 konaný v Praze ve dnech 4. - 5. října 2012 v Balingově sále Národní technické knihovny, který se zabýval postupem vytváření nové metodiky hodnocení výsledků VaVaI
  • Seminář k výsledkům RIV - na semináři konaném dne 6. dubna 2010 na MŠMT byly předneseny příspěvky doprovázené prezentacemi přednášejících, které je možno si stáhnout


Odkazy na informace Rady pro výzkum, vývoj a inovace:

  • Výzkum a vývoj –  přehledné aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji včetně jeho hodnocení v České republice. Z tohoto serveru je možný přístup také na databáze Informačního systému výzkumu a vývoje, na text metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a na výsledky hodnocení
    • Seznam časopisů excerpovaných do renomované databáze SCOPUS - lze vyhledávat dle časopisů i dle kategorií, obsahuje hodnoticí veličiny SJR a SNIP. Lze zjistit pořadí časopisů v kategoriích.

ERGO - Analýzy a trendy výzkumu, technologií a inovací - Recenzovaný časopis vycházející v tištěné i elektronické podobě. Vydává Technologické centrum AV ČR.

Server Věda   -  průvodce informacemi o vědě a výzkumu.

Formální úprava vědeckých článků (příspěvků do sborníků) - Obecné zásady struktury vědecké publikace (článku), případně příspěvku do sborníku. 

Akce dokumentů