Ječmen jarní

Pěstitelům jarního ječmene nabízíme nově vyšlechtěné odrůdy jarního ječmene:

RESPEKT - odrůda jarního ječmene vyšlechtěná v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž, s.r.o., vzniklá křížením ST 167 (ATRIBUT) x SCARLETT.

Je polopozdní odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou danou optimálními hodnotami všech jakostních parametrů.

Respekt je vhodný do všech výrobních typů, výnosný je i v suchých oblastech.

Odrůda má vyváženou komplexní rezistenci vůči listovým chorobám, dobrou odolnost proti poléhání, vysokou výtěžnost předního zrna, HTZ = 46 g, výška porostu = 72 cm, doporučený výsevek 4 - 4,5 MKS/ha.

Nemá žádné speciální agrotechnické požadavky ve srovnání s běžnými registrovanými odrůdami.

Registrována v roce 2003. 

Distribuci osiva zajišťuje Elita semenářská, a.s., Cupákova 4a, 621 00 Brno, tel.: 549 522 641, fax: 549 522 659, info@elita.cz, www.elita.cz

AF LUCIUS - první česká odrůda ječmene jarního s bezpluchým zrnem.

Odrůda byla registrována k pěstování v České republice v roce 2009.

Vhodný k výrobě standardních i speciálních potravin včetně celozrných s vyšší nutriční hodnotou pro výživu lidí.

Zrno má zvýšený obsah bílkovin, nižší obsah pentazonů a vysoký obsah beta-glukanů ve sladině.

Je vhodný i ke krmení hospodářských zvířat.

Kontakt: Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž - Ing. Vaculová Kateřina CSc., tel. 573 317 112, e-mailVaculová Kateřina

 

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. tak navázal na šlechtění jarního ječmene ve Výzkumném ústavu obilnářském Kroměříž . V ústavu byly v minulosti vyšlechtěny odrůdy jarního ječmene krmného i sladovnického.

Viktor - velmi krátký, s vysokou odnožovací schopností

Ladík - krátký, raný, s vysokým podílem předního zrna

Lumar - krátký, raný, s vysokou HTS

Maridol - raný, sladovnický

   

Akce dokumentů